BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

Frater A.S.

Hogyan építkezzünk?


"Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze."

Egy nagyon egyszerű dologról van szó, habár nagyon ritkán találkoztam eddig ezzel a gondolattal. Jelen írás a megfelelő érzelemről és annak megfelelő módú munkába állításáról fog szólni. A mágiáról szóló cikkek és esszék nagyon ritkán értekeznek beismerően arról, hogy az ember, amikor mágikus hatalmat szerez magának, természetéből adódóan mire használja az erejét. Nagy általánosságba véve a mágikus hatalmak megszerzésének a célja a Nagy Mű bevégzése, amit jelen esetben úgy definiálunk, hogy az ember egyesülése a saját végtelen kreatív énjével, a természetének azon részével, ami rejtve van előtte. Ez egyenértékű jelen esetben az egyén igaz, egy pontba koncentrált akaratának megértésével és ezen akarattal való egyesüléssel és kivitelezésével.

Ahhoz, hogy ezt az igen komolyan munkát sikeresen el tudjuk végezni, szükségünk van bizonyos körülmények meglétére, olyanokéra, amik lehetővé teszik, hogy a munkát sikeresen el tudjuk végezni. Továbbá, minden ember jobban szereti a bőség gondolatát, és sokkal kényelmesebben és biztosabban el tudja végezni a mágikus munkát, ha az életkörülményeit megfelelően alakítja, és nem kell az életben – főleg alapvető dolgokat – nélkülöznie, de ez ugyan így igaz minden szintre, minden dologra és minden személy bizalmára és jóindulatára mit megszerzünk magunknak az életben.

Tehát azt mondjuk, hogy az ember méltóságteljes anyagi élete, testi-szellemi jól-léte alapvető fontosságú minden további spirituális munkához, ezért pedig etikailag nem méltányolható, ha valaki az akaratával hat és változást végez be az anyagi és közösségi jól-létének biztosítására és fenntartására.
Viszont.

Nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy aki ilyen téren előnyre tesz szert az életben elfelejti azt az alapvetést, miszerint az életben semmi nem az övé: az ember mindent kap valakitől, valahonnan, valahogyan. Ez jelenti azt számomra, hogy a mágikus munka eredményét annak elvégezője úgy tekinti, mint egy járandóság, ami a munka elvégzéséből adódóan immáron az Ő teljes jogú tulajdona, hiszen „megdolgozott érte”. Mivel a mágia leggyakrabban az emberek akaratának és tetteinek megváltozásával fejti ki önmagát, minden, amivel az életben rendelkezünk az ugyan úgy más emberek jóindulatának az eredménye is. Például azért kapunk magasabb fizetést vagy másik állást, mert a vezetőnk úgy dönt, hogy megérdemeljük vagy alkalmasak vagyunk a feladatra. Ha nincs pénzünk meginni egy sört az egyik ismerősünkkel, akkor az ő jóindulatán is múlhat, hogy megvendégel minket, vagy amíg fiatalok voltunk szüleink jóindulatán és hozzáállásán múlhatott, hogy elmehettünk-e hétvégén koncertre stb. és ezért, habár mi nem rendelkeztünk sok esetben olyan körülményekkel amik lehetővé tették azt h megcselekedjük amit elterveztünk, mégis mások lehetővé tették számunkra ezen dolgokat.

Nagyon gyakran ezek a sikerek az ember kiegyensúlyozatlan felsőbbrendűség tudatát táplálják, ami hosszú távon tönkreteszi a képességet, hogy az elért eredmények gyümölcsét élvezhesse, ezzel kárt okozva önmagában és a környezetében, hiszen a hatalmának és képességének tapasztalata azon érzet illúzióját erősíti, hogy ő több joggal bír az életre és annak élvezetére, mint mások.

De „Minden férfi és minden nő egy Csillag”.

Nagyon sokáig kerestem a megfelelő hozzáállást, ami egyrészről etikailag felhatalmaz arra, hogy a tudásomat használjam arra, hogy az életben megteremtsem magamnak azon feltételeket, amire szükségem van az igaztermészetem kifejezésre juttatásának céljából, továbbá az a bizonyos hozzáállás nem vezet tévútra a dolgok igaz természetét illetően. Hiszen mindannyian követtünk el hibákat az életben, de én vágytam arra, hogy ezt, a mágiának ezen univerzális egyenletét valóban meg tudjam oldani, mert tudtam, hogy léteztek olyan emberek akik képesek voltak már rá előttem.

Ez, a komponens, amit sokáig nem ismertem, a Hála Érzete. Az a tapasztalatom, hogy a Hála Érzete a Kiegyensúlyozottságból származó érzelem. Kiegyensúlyozottság nélkül, pedig nem kaphatjuk azt, amire szükségünk van. A hála érzete az, ami középről jön, egyesíti magában azt, ami fent van azzal, ami lent van, kiegyensúlyozza a vágyainkat a lehetőségeinkkel.

Többek között pedig ez a legáltalánosabb Érzés, ami tiszta mágikus energiát gerjeszt, olyan energiát, ami képes megszerezni, fenntartani és megtartani azon javakat és embereket, akiket magunkhoz kívánunk vonzani. A hálában nincs önzés, következésképpen annak affirmálása, hogy amit kapunk az életben az nem a miénk, hanem megkaptuk, hogy használjuk és örömünket leljük benne, és ezzel tovább tudjunk lépni az adott szintünkről a következőre; hogy fejlődhessünk és többé válhassunk.

A hála, végezetül, az előzőekből kiindulva az egyetlen tiszta módja azon élet megteremtésére tett mágikus törekvésekre, amit mi, hermetikusok úgy hívunk, hogy a Summum Bonum – a Teljes Jólét.

Az, aki megtanulja és képessé válik önmagában a hála érzetét akarattal felébreszteni, szabad emberré válik, mert minden amit kap az életben, a szeretet tiszta gyümölcse és így nem kell attól tartania, hogy ezen dolgok erőszakkal vetetnek majd el tőle. A Hála érzete az, amiből építkezhetünk ebben és minden társadalomban, hogy egy olyan, méltóságteljes életet élhessünk, amire szükségünk van, amire leginkább vágyunk, és amit minden bizonnyal megérdemlünk.

De mi van akkor, ha úgy érezzük, hogy nincs semmink, amiért hálásnak kéne legyünk?

A hála az nem olyan érzelem, ami adott. A hála érzetét meg kell tanulni. Hálásnak kell lenni a háláért. Ha nincs semmink, akkor a kis dolgokért tanuljunk meg hálásnak lenni, azokért a dolgokért, amik miatt nagyon nehezen megy, hiszen adottnak gondoljuk őket. - Mitől adott az, hogy van két lábad? Mitől lenne adott az a dolog, hogy van mit enned? Mitől lenne adott az a dolog, hogy van olyan ember, akinek számítasz az életben és támaszkodhatsz rá?
Az életben semmi nem adott és semmi nem jár természetéből adódóan. Ezért kell megtanulnunk olyan dolgokért is hálásnak lenni, amiknek birtoklásáért nem is gondolnánk, hogy hálásnak kéne lennünk, tehát adottnak gondoljuk őket.

Nézzetek körbe magatok körül, ha már ismeritek ezt a különleges érzést, és lássátok meg az élet fájdalmainak igazi arcát.

Ezt kívánom nektek.

Frater A.S.

(2016 ev.)

"Szerelem a Törvény, Szerelem az Akarat alatt."

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Szöveg: Alasthoth Stormking - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vii)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)

[ LÁSD MÉG : » Nyílt levél a keresőkhöz ]VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary