BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

Frater A.S.

A mágikus Tűzről és az inspirációról

Segítség azoknak, akik újként akarnak elindulni a Thelema és a mágia útján II.

 

„ …és miután minden fantom eltűnt, látni fogod a szent és formátlan tüzet, a tüzet, mely az univerzum titkos mélységeiből villámlik és hasít által; halld hát a tűz hangját.”

– [ a Golden Dawn módszer a mágikus tűz invokálására ]

„…Sápadt, vagy bíbor; fátyolozott, vagy kívánatos, én ki minden gyönyörűség és bíbor, és a legbelsőbb érzék részegsége vagyok, kívánlak. Vedd magadra a szárnyakat, és ébreszd fel a tekergőző csillogást benned: jöjj hozzám!”

– [ Liber CCXX I:61 ]

„Én vagyok a titkos Kígyó, feltekeredve, ugrásra készen; összetekeredésemben öröm lakozik. Ha felemelem a fejem, én és Nuitom egyek vagyunk. Ha lehajtom fejem, és mérget lövellek, a föld elragadtatása van, és én és a föld egyek vagyunk.”

– [ Liber CCXX II:26 ]

Nagyon sokan azért fordulnak valamilyen misztikus ösvény felé vagy azért érdeklődnek a spiritualitás valamely ága iránt, mert nincsenek megelégedve az általuk tapasztalt világgal és ezen elégedetlenségüket közvetlenül értik meg. A rengeteg mágikus és nem mágikus irányultságú szubkultúra, amely létrejött a XX-XXI. században egyenes bizonyítékai annak, hogy az emberek, tekintettel arra, hogy nem tudnak betagozódni a mainstream társadalomba külön utakon próbálják meg az önkifejezésüket és kiteljesedésüket.

Ugyan ezen logikán aki a mágikus vonalak valamelyike iránt vonzalmat érez, az jobb esetben azért teszi, hogy könnyebben legyen képes egyediségét elfogadtatni a környezetével, természetesen mint minden alól, ez alól is van kivétel.

A Thelema egy pragmatikus vonal, aminek eszmeisége a „minden férfi és minden nő egy Csillag” elvén azt vallja, hogy minden ember egyszeri, önálló és megismételhetetlen létező, de mindezzel egyetemben testvére és nővére a többi Csillagnak.

Aki a Thelema útját járja ahelyett, hogy elszeparálná magát a társadalomtól, idővel, annak teljes értékű tagjaként képessé válik elfogadtatni magát a környezetével és Akaratát zavartalanul cselekedve működik a világban.

A mágia pusztán az Akarat cselekedete, ami alkalmas arra, hogy a fizikai világban megcselekedett tettek kimenetelének valószínűségi rátáját a kívánt cél irányában pozitívan befolyásoljuk. Ez többek között segíthet a mágus egyediségéből eredő hátrányát kompenzálni a cselekedeteinek kimenetelére nézve.

A Thelema igyekszik pragmatikusan felfogni a mágus szociális cselekedeteit, ami azt jelenti, hogy nem csupán a megvilágosodáshoz vezeti el a gyakorlót, hanem segíti a társadalmi és szociális szempontból a súrlódásmentes életet.

Ez olyanképpen kapcsolódik eme írás tárgyához, hogy mindazon dolog, amit el kívánunk érni a világban bizonyítottan inspirációt igényel. Ez fokozottan igaz a tisztán mágikus célok elérésére, de ugyan úgy, minden cél elérésében nélkülözhetetlen aspektus.

A Pszichológia ezt Arousal-nak , - vagy motiváció elméletnek hívja - , minek lényege, hogy az Arousal optimális szintje ingerli és inspirálja az embert valamely cél elérésére. A külvilágból általában túl kevés motiváló inger éri az embert, ennek szimptómája lehet példának okáért a lustaság, motiválatlanság, a világba vetett bizalom alacsony szintje vagy az elkedvetlenedés, a célok idő előtti feladása. Nagy ellensége még a gyakorlónak a „kedvezőtlen véletlen”, ami úgyszintén az Arousal szintjének csökkenéséhez vezet, aminek következménye az akaratának gyengülése.

Mindezek különösképpen fontos szerepet játszanak azon mágusoknál, akik tisztán misztikus céllal művelték és művelik a mágiát. Valljuk be: soha senki, nem fog téged azon célodra folyamatosan és fáradhatatlanul motiválni, hogy megvilágosodj, hogy kiteljesedj, meghódítsd saját univerzumodat, de egyébként ez ugyanúgy igaz, legyen bármi is legyen a célod, ellenben rengeteg zavaró tényező befolyásol céljaid elérésében.

A Régi idők mágusai nagyon jól tudták ezt. Az Istenhez vagy istenekhez intézett és fennmaradt rengeteg himnusz, fohász pont ennek az eredménye és bizonyítéka. Folyamatosan önmotiváló csatornákat kerestek, amik emlékeztették őket arra, hogy mi a céljuk, mindezen felül ezek az adott istenség oltalmának érzetét eredményezték, amitől megerősödött az akaratuk és bizalmuk a saját tetteikre nézve, így pedig pusztán az akaratukkal hatni tudtak az univerzumukra.

Misztikus értelemben az Arousal szintjének növekedése a Kundalini kígyó emelkedésével azonos. Persze amíg eddig, fizikai cselekedeteknél, pusztán a pszichológiai erő vagy a hozzáállás javítása volt fontos ilyen szempontból, jelen esetben a szervezet bio-spirituális energiáinak erősödéséről és egy pontra irányításárólis beszélünk.

Az öninspiráció létfontosságú bármilyen célt is akarunk elérni az életben, a megvilágosodás értelmében pedig a szerelmünk, inspirációnk tárgya Nuit, a Semmi, a megnyilvánulatlan univerzum tapasztalata.

A Thelema gondolatkörében a spirituális tüzet Hadit-nak hívják. Ő a lángoló szárnyas tűzgömb és a szárnyas Cadacceus kígyó, azaz a Kundalini. Ő az, aki majd tapasztalja a megnyilvánulatlan univerzumot, Nuitot, azaz a szerelem által előidézett inspirációjával egyesül vele, mindazzal együtt, hogy átjut a fátylon, meghal és újjászületik.

A mágikus inspiráció a Kundalini kígyó ébredését kell, hogy eredményezze. Ez az a belső tűz, ami összetéveszthetetlen élményt nyújt annak, aki tapasztalja. Eme kígyó emelkedése az ember gerincoszlopán eredményezi a spirituális tudást, ami egyenértékűnek mondható a spirituális tapasztalással.

Eme kígyó emelkedésének elérése pedig csupán egy módon történhet. Inspirációval, aminek legjobb módja szent szövegek tanulmányozása mantrák recitálása, hétköznapi értelemben az elérni kívánt cél irányába megtett motiváló gondolatokkal lehetséges – ez önmagában nem eredményezi a Kundalini emelkedését, de így is pszichológiai energiaforrásként szolgál.

Mivel mérhető a motivációnk akár spirituális akár mundán értelemben?

A motiváció érzelem. Aki nem képes érzelmeket táplálni egy cél irányában legyen az világi dolog vagy spirituális, nem lesz képes önmagát motiválni. A Spirituális Tűt az érzelmek lángolása, a fény az éjszakában, az Erő, ami nem az ember izmaiban feszül, hanem a bizsergés, ami az ereiben és a szívében lángol.

„Egy Isten éljen egy kutyában? Nem! de a legfenségesebbek közűlünk valók. Örvendezni fognak, a kiválasztottaink: aki szomorú, az nem közűlünk való. Szépség és erő, szökkenő nevetés és csodás ízű epekedés, hatalom és tűz való közülünk.”

– [ Liber CCXX II:19-20 ]

*

Igne Naturam Renovatur Integra.
A természet egésze legyen a Tűz által megújulva.

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Szöveg: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)

[ LÁSD MÉG : » Technikai áttekintés az O.T.O. karakterisztikájáról ]VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary