BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

IAO131

A Mágia elsődleges cselekedete

{Ezt az esszét IAO131 Testvér írta, a weboldala: www.iao131.com}

"Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze."

Az Akarat a lényed dinamikus része, az egyedüli jogod és kötelességed, hogy tedd az Akaratodat (AL I:42). Legtöbbünk sötétségben éli az életét: nem vagyunk tudatában annak, hogy kik vagyunk valójában és nem vagyunk kapcsolatban az Akaratunkkal. Egy árboc nélküli hajóhoz hasonlítunk, ami gondolatokon, érzelmeken és körülményeken hánykolódik. Valóban ehhez hasonlítunk egy bizonyos fokig, de mindannyian „a Sötétségben vándoroltunk”, ahogy a Golden Dawn neophyta avatásán hangzott el régen.

Nem minden ember hivatott meg arra a küzdelemre, hogy az Akaratot végezzék be, mi vagyunk – talán te magad is, aki ezt az esszét olvasod –akik rájöttünk arra, hogy az élet sokkal több annál, minthogy a körülmények áldozatai legyünk, vagy egyszerűbben: az élet sokkal több az evésnél, a munkánál, az alvásnál és a halálnál. Van egy magasabb cél, ami vár, egy teljesebb élet: van esély a Fényre.

A Mágia (Magick) azon Tudomány és Művészet, amely képes olyan változást előidézni, amely összhangban van az Akarattal. A mágia voltaképpen az élet Művészetének a Tudománya.  Minket, akiket meghívtak erre az útra, valamilyen mágikus formát veszünk használatba annak céljából, hogy megtaláljuk az Akarat Fényét, mindegy, hogy meditáción, rituálén vagy bármi máson keresztül tesszük ezt. Senki nem fog semmilyen Mágiaformát használatba venni, amíg nem hisz az élete és önmaga fejlődésének a lehetőségében; a fejlődés felé irányuló tettek egésze megkövetelik a tudatos vágyat a változtatásra. Figyelembe véve azt, hogy feltételezzük a Fény lehetőségét és nem akarunk többé a sötétségben élni, a Mágia legalapvetőbb cselekedete annak megváltoztatása, hogy miképpen működünk a világban. Igyekszünk minél tudatosabbá válni és igyekszünk sokkal pontosabb törekvésre, amikor szembe kerülünk a körülményeinkkel. Nem csak botladozni akarunk a világ sötétségében, hanem a tudatos szándék Fényének szabadságát kívánjuk.  Ez azt is magában foglalja valamilyen úton, hogy innentől nem a szokásaink által kijelölt módon, tipikusan, kondicionáltan reagálunk a környezetünkre. Példának okáért, igyekszünk „jobban enni”, új és különböző módokon gondolkodni, igyekszünk elkerülni azt, hogy az érzelmeink elhomályosítsák az ítélőképességünket, és nem engedelmeskedünk minden kósza vágyunknak. Akkor élhetünk ilyen módon, ha emlékezünk ezekre a dolgokra és elmulasztunk eszerint élni, ha megfeledkezünk magunkról és az Utunkról.

Ezért a Mágia elsődleges cselekedete ez: emlékezés.  Ha nem emlékszel arra, hogy valamit meg akarsz tenni, akkor nem fogod megtenni. Mindegy, hogy birtokában vagy-e az erőnek, hogy véghezvidd azt vagy sem.  Mondjuk, eltervezed, hogy nem fogsz embereket dühből megbántani, akkor két opció lehetséges. Vagy elfelejted a dolgot és mégis megteszed vagy emlékszel erre és az Utadra, ebből kifolyólag pedig nem teszed meg. Csak így van lehetőség számodra a változás felé. Számodra mindig adott a lehetőség arra, hogy válassz, emlékezés nélkül ugyan azon megszokások alapján fogsz cselekedni, mint azelőtt. Az emlékezés a szabadság lehetősége, a feledés pedig a szolgaság rezignált állapota.

A legfontosabb dolog az, hogy emlékezz ki vagy valójában. De komolyan, ki vagy valójában? Te nem a testedből álló fizikai cucc vagy, se nem a gondolatok, amik átfutnak elméden, se pedig az érzelmek, amik kiömlenek belőled, azok sem, amikre vágysz. Te nem a személyiséged vagy, se nem a karriered, vagy a javaid, amiket birtokolsz. Hermetikus kifejezéssel élve, te nem a Négy Elem vagy, hanem a Szellem. Te vagy a tudatosság Fénye, a „Khabs”, a csillag és minden aspektusa a tapasztalatnak „az Élet Fátylának tánca a Szellem arcán”(Liber XV). Valójában, te sokkal több vagy a tudatosságnál is. Valójában a tudatosság pusztán a kifejezése annak, ami vagy: határtalanság. Hívhatod „istenfejnek”, Dharmakaya-nak, az Abszolútnak, az Igaz Énnek, Atman-nak, az Igazságnak, vagy bárminek, aminek csak szeretnéd, de ez az, amik végső soron vagyunk. Ez az, amit minden misztikus, jógi és buddha – aki valaha élt a földön– próbált kifejezni és ez az, amit a Thelema is kifejez.

Ilyen értelembe véve a Liber AL vel Legis szövege azt mondja neked, hogy emlékezz arra, aki vagy. Crowley ezt írta: ”Sokfajta forradalmi etikai állítást tesznek a könyv karakterei, de ezek minden esetben  az egyén saját és abszolút „Isten-Fejének” felfogásával kapcsolatos átfogó koncepció partikuláris esetei, továbbá, ezek az ezen magasztos Tudásból következő felismeréssel kapcsolatos cselekvések végrehajtásáról szólnak. Gyakorlatilag minden bűn az ez irányú cselekvésekben való elbukásból ered.” (Vallomások – ford.)

Mit is próbál Liber AL vel Legis kifejezni? Két példája van az „emlékezés” szónak és mindkét példa azonos dolgot állít: Emlékezz arra, hogy te vagy Hadit!  A második fejezetben, ahol Hadit szólal meg, ezt mondja: „De emlékezz, ó kiválasztott, hogy légy én; hogy kövesd Nu szerelmét a csillagfényes mennyben; hogy tekints az emberekre, hogy mondd el nekik ezt a boldog szót.” (AL II:76) Emlékezz, hogy légy én, légy Hadit. Te vagy a kiapadhatatlan nemzőereje az Élet-Akaratnak, az energia kifejezése a lehetőségeken keresztül, „Nuit szerelme”. Hadit nézőpontjából minden Tapasztalat szentség.  Mik a jelentéktelen félelmeid, haragod, amikor arra emlékszel, hogy te vagy Hadit? „Elbuksz? Sajnálkozol? Félelem lakozik szívedben? Ahol én vagyok ezek nincsenek.” (AL II:46-47.)

A második fejezetben még azt mondja: „Emlékezzetek mind, hogy a létezés tiszta gyönyör; hogy minden szomorúság csak olyan, mint az árnyék; elmúlnak & bevégeztettek; de ott van az, ami marad.” (ALII:9) Ha emlékszel arra, hogy te vagy Hadit, akkor azt is tudni fogod természetedből adódóan, hogy létezés puszta gyönyör. Hogyha te vagy Minden, akkor bármely esemény a te Akaratod beteljesülése, minden Tapasztalat csupán egy új hang a Nuithoz intézett, elragadtatott szerelmi dalodban. Továbbá, hogyha azokkal a dolgokkal azonosulunk, amik már elmúltak, és amiknek végük van, akkor visszazuhanunk a sötétségbe, árnyakká válunk és a bánat természetes osztályrészünk lesz. Crowley ezt írta:”Minden emberben benne levő legbelsőbb Fény a csillagának magja. Ez pedig Hadit és a dolga azonosítania magát ezzel a Fénnyel” (Liber Aleph – ford.)

Ez hát a mágia elsődleges cselekedete, amire minden más cselekvést alapozni kell: az emlékezés.

"Szerelem a Törvény, szerelem az Akarat alatt."

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Szöveg: IAO131 - Fordítás: Frater A.S - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)

[ » Primary Source: THE PRIMARY ACT OF MAGICK « ]VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary