BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER DCXXXIII

{633. könyv}

DE THAUMATURGIA

Baphomet XI°

A.A.

„U” osztályú A∴ A∴ publikáció

A Thaumaturgia a gyakorló beavatottak mágikus praxisának etikai vonatkozásait fejezi ki és felhívja a figyelmet egy fontos alapelvre, amit túl gyakran hagynak figyelmen kívül. Ez a szöveg először a „The International” c. folyóiratban jelent meg (New York, Február, 1918.). – H. B.

 

Tégy amit akarsz lesz Törvény egésze.

LEHETETLEN, arra számítania a Mesternek, ki oly’ régen küzdött már azon dolgokkal, amik befolyásolták: ha játékokat ad a gyermekek kezébe, akkor nem fognak velük játszani. Oda kell figyelnie, nehogy megsértsék magukat; ezért ezen papír legyen egy vezérfonál számukra.

Ó, Testvéreim, mint ahogy minden kutyának megengedtetik egy harapás, legyen minden csodatevőnek megengedve egy csodatevés. Az helyes, ha bebizonyítják a megszerzett hatalmukat, nehogy megtévesszék őket Choronzon gonosz és rosszindulatú majmai.

De a csodák tevésének ismétlésének a szempontjából más a kimenetel. Először tartsunk egy általános mágikus áttekintést. Az aspiráns feladata, hogy felmásszon a Középső Oszlopon Malkuthból Ketherbe, a többi Oszlopot pedig csak az Egyensúly támogatására szabad használni, és semmilyen szempontból nem szabad hozzájuk ragaszkodni. A Szent Őrző Angyallal való Kapcsolatfelvételre és annak Tudásának megszerzésére vállalkozik és minden más dolog elhajlás. De ettől eltekintve csodákat vihet véghez, hogyha szükséges annak érdekében, hogy bevégezze ezen központi feladatát. Például divinációba kezd, hogy megtalálja azon házat, ami alkalmas a munka bevégzésére vagy megidéz egy planetáris szellemet, hogy őrködjön felette a feladatra való felkészülés alatt, hogyha szükséges. De mindez idő alatt legyen bizonyos abban, hogy mindezt a Szent Őrző Angyallal való Kapcsolatfelvétel miatt és a Tudásának megszerzése miatt teszi, máskülönben megtörik a koncentrációja, pedig ez az egyetlen Munkája a Fehér Mágiának, ezen felül minden Más Fekete Mágia.

Másrészről tekintsük át az energiával kapcsolatos dolgokat. Minden csoda magában foglalja az energia apadását; ahogy mondják: „arra lett figyelmes, hogy kiveszett belőle az erény”. A kivétel ezért a következő: hogy ezen csodák az energia megkötését vagy megújítását szolgálják. Ezért az Élet Elixírjének elkészítése kifogástalan és az O.T.O. IX° gyakorlatai általánosságban addig, amíg a cél Erő, Fiatalság és Vitalitás megszerzése.

Továbbá meg kell vizsgálni azon csodákat, amiket másokért teszünk egy bizonyos határon belül. Tudatosan ki kell jelenteni: szándékosan áldozok energiát és a saját Nagy Művem bevégzését ezen cél érdekében. Ezért pedig a Mágusnak először át kell gondolnia, hogy a cél megéri-e az áldozatot. Therion Mester Útjának első évében, Frater V. H. Volo Noscere-rel megidézték Buer-t, hogy megmentsék V. H. Frater Iehi Aour életét; mondván: ezen Szent ember élete nagy fontossággal bír az Eón számára; adjuk neki az erőnk egy részét ezen nemes cél érdekében. A válasz lehetett volna: Nem, semmi nincs veszve; inkább dolgozza át a betegségének a karmáját, haljon meg és inkarnálódjon újra fiatalon és erősen. Még most is nehéz megmondani, hogy jobb lett-e volna így. A Szent ember valóban meggyógyult, nagyobb dolgokat végzett be, nagy embereket ébresztett fel az Aspirációban: de ugyanakkor maradt egy kevés kétség, hogy a dolgok természetes menete nem eredményezett-e volna nemesebb virágzást.

De ez az általános szkeptikus látásmód, ami a Szabad Akaratról alkotott viták véget nem érő folyamát eredményezné. Legjobb, ha az adeptus a Törvény Könyvére hagyatkozik, ami folyamatos cselekvésre sarkall. Még a meggondolatlan cselekvés is jobb a semminél ezen Megvilágításból: a mágus érveljen azzal, hogy a tudatlansága része annak a természetes rendnek, amely olyan jól működik.

És ez legyen az általános szemlélet minden csoda bevégzésére az akarat szempontjából.

A vita kileng az végletekig, ezért pedig káoszba torkollik.

A fenti az igazi csodákat tárgyalja, de más a helyzet a hamis csodákkal.

Mivel a Mágia része, hogy arra ösztönöz Természetet és Embert, hogy az Akarathoz igazodjon, az ember törvényszerűen hatása alatt van a csodák végbemenetelének. De az igaz csodákat nem szabad ezen cél érdekében használni, hiszen a csodák természetének elprofanizálását eredményezné és a gyöngyök a disznók elé vetését; továbbá, az ember arra van tervezve, hogy a hamis csodákat pártolja, és az igaz csodákat hamisnak tekintse. Ezen felül hasznos lehet, ha a mágus imposztornak mutatja magát feléjük, ezért könnyen leleplezheti a hamis csodáit. Ezt nem szabad akkor megcselekedni, amikor ezen csodák igazak, hiszen megtagadni az igaz csodákat azt jelenti, hogy megsebesítjük azon hatalmat, amivel végre lehet őket hajtani.

Hasonlóképpen, vegyük figyelembe, hogy a fenti példák a hamis csodákra alkalmazhatóak; megfelelően kifejezve, ezek nem is tartoznak a mágia gyakorlásának körébe, ezek az alantas vagy köznapi cselekvések közé tartoznak. A figyelmet most arra hívjuk fel, hogy ezek tulajdonképpen Hibák; hiszen ezek szimulálják és ezért megszentségtelenítik az Igazságot. Ezért bizonyos, hogy csak azon okokból szabad őket végrehajtani, hogy megvakítsuk vele a rosszindulatúakat és a gúnyolódás csak azon szellemiségében, amitől a beavatottak megkönnyebbülnek Pán Komédiájában.

Az anyag vége ezért: a Tragikomédiában minden dolog törvényszerű. Élj örökké Komédiában vagy Tragédiában, soha ne vakítsd önmagad azzal, hogy az élet több lenne a színészkedésnél és vidd véghez a hamis és igaz csodákat az Akaratod szerint.

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

(Liber DCXXXIII - De Thaumaturgia - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary