BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 

» LIBER LIBRI «

LIBER LXXIV

LIBER TESTIS TESTITUDINIS
VEL ע ד
sub figurâ LXXIV

A.A.

A∴A∴ Publication in Class D

 

11. Kösse magát mágikusan egy Esküvel, hiszen ő Akaratlagosan a Pentákuluma és a Talizmánja a saját természetének. És az ő Szava az Ő kifejeződése; ezért pedig legyen tanúbizonysága ebben a Szóban.

10. Most látván, hogy ő Isten Királysága, egy Csillag Nuit Testén, kinek központjában Hadit lángol, soha ne ejtsen ki egyetlen szót sem, amely nem tanúbizonysága Isten Királyságának, amely számára olyan, mint a teknős számára a teknője.

9. Továbbá Isten az Ő alapja; a Változás és Stabilitás Egyensúlya. Ezért legyen minden szava különböző formában, de azonos ………………..-n, tanúbizonysága Istennek.

8. Hiszen isten Ragyogása az Univerzum Fénye, legyen minden szava tanúbizonysága ama ragyogásnak. Mert az emberek füle süket, el kell fátyoloznia a Szavának Ragyogását, azzal, hogy Gondolatát közönséges beszédbe rejti, még ezen könyv megformálása után is.

7. Továbbá hagyja, hogy Isten Dicsősége, amely a Szerelem, és amely köntösként takarja be, lággyá és gyengéddé változtassa beszédének tónusát a Szerelemnek tanúbizonyságául.

6. Továbbá, Örökösen tudatában léve az Univerzum Szépségének és annak Harmóniájának, fixálódva azon csodálatos vízióban, folyamatosan tegyen tanúbizonyságot azon Megkönnyebbülésről és Eksztázisról minden szóval, amit kiejt.

5. Testvéreim! Hadd fejezzem ki Isten Nagyságát és hagy tegyek tanúbizonyságot róla minden szóval; hiszen az a Fekete Testvériség vaksága, hogy nem látják az ő Ítéletét, neki ki Mindenható és Csalhatatlan. Legyetek ezért óvatosak és éberek, büntessétek minden megszegését ezen Eskütöknek, azzal a módszerrel, ami ki van fejtve a könyvünkben, minek Száma a Három.

4. Legyetek tudatában az Atya-Anya megtestesült szimbólumával azon Mennyben amit Igazságosságnak neveznek! És tegyétek tanúbizonyságát azon Könyörületességnek és Tökéletességnek; lélekben ujjongva, Istent dicsőítve.

3. Legyen a Szava tanúbizonysága Minden Dolgok Megértésének, úgy ahogy azt a Piramisok Városában tanítják, Pán Éjszakája Alatt.

2. Legyen a szava tanúbizonysága ama Bölcsességnek, ami mindent bekeretezett magában ebben a már említett Megtestesülésben, Kiterjesztve a saját Teremtő Akaratát, ami egyszerre olyan, mint egy Rész és az Egész.

1. A Szó szolgáljon tanúbizonyságául Isten létezésének kívül és belül; és az Univerzumban nincs semmi, ami nem Isten lenne.

0. Végezetül, mivel a szava maga Isten, ne gyakorolja a Csöndet ezen gyakorlat során, de inkább a szavának sokszorosításának gyakorlatát, épp úgy – viselkedjen – a tétlennel, mint a felszentelttel. Válaszoljon a kíváncsinak is és ne csak egyedül az igaz keresőnek; hogy talán a bizonyossága tovaillan a világban, mint egy Új Lángoló Csillag a Mennyekben, Lángra lobbantva a rokonait, kik Isten Magvai, Igen, valóban, kik Isten Magvai.

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vii)

(LIBER LXXIV - Liber Testis Testitudinis vel ע ד sub figurâ LXXIV - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary