BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


» LIBER LIBRI «

LIBER MMCCLXI

Egy Jegyzet a Teremtésről

LIBER MMCCLXI - A Note on Genesis

„C” osztályú A∴ A∴ publikáció

A.A.

Abból a tanulmányból
melyet
V.H. FRA. I.A. 5° = 6□
(Allan Bennett) írt

Kiadatta:

D.D.S.
7° = 4□
Praemonstrator
O.S.V.
6° = 5□
Imperator
N.S.F.
5° = 6□
Kancelláriusz

 

A FORDÍTÓ ELŐSZAVA

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

I.

MEMENTO (Charles Henry) Allan Bennet (1872. december 8. –  1923. március 9.), matematikus, fizikus, alkalmazott kémikus, nagy hatású okkultista, jelen értekezés szerzője az Arany Hajnal Hermetikus Rendjében George Cecil Jones-szal egyetemben Aleister Crowley elsődleges tanítójává, majd később mágikus társává vált, és a Rend egyik legkiemelkedőbb elméjének számított. McGregor Mathers-szel közösen dolgozták ki a „Hermetic Qabalah” című tanulmányukat, amely később a Liber 777 című korrespondancia-táblázat alapjául szolgált. 1889-ben Ázsiába utazott, hogy aztán a történelem során a második angolként váljon a Therevata Buddhista Tradíció szerzetesévé, majd később megalapítsa az első Buddhista Missziót az Egyesült Királyságban. 1902-ben másodjára is Crowley tanítójává vált Sri Lankán, de ez úttal a jóga gyakorlati titkaiba avatta be a prófétát.

Felbecsülhetetlen jelentőségű munkát végzett azért, hogy azon hermetikus szellemiség, amely az Arany Hajnal Hermetikus Rendjében uralkodott, fennmaradhasson, hathasson és továbbfejlődjön a későbbi beavatási iskolákban, - többek között az O.T.O.-ban is, - ezen felül a Buddhizmus és a jóga praktikus gyakorlatai elterjedhessenek a nyugati világban.

II.

EZEN beavatottaknak szóló mű sokkal nagyobb jelentőségű információtartalommal rendelkezik, mint az első ránézésre kitűnik belőle. Azon szellemiség elsajátítása, amelyben íródott elengedhetetlen azok számára, akik arra vállalkoznak, hogy mély betekintést kapjanak a nyugati misztériumokba; az előbbi okból kifolyólag a fordítója mindent elkövetett, hogy a lehető legteljesebben és legérthetőbben örökítse át a benne foglalt tudásanyagot a magyar nyelvre.
Ez a kabbalista okfejtés teljes egészében a régi eón hermetikus szimbolikáját tükrözi. Mivel a 777 jelenleg használatos verziójánál korábbi kéziratról van szó, aki jártas az Új Eón rendszerében könnyen észreveheti, hogy bizonyos pontokon eltérő attól, amit a Thelema rendszerének -, többek között a 777 átdolgozott verziójának, és THOTH KÖNYVÉNEK - szimbolikus korrespondenciái tükröznek.

III.

A fentiekre reflektálva utalunk [Heh], mint a Kos vagy Császár és [Tzaddi], mint Csillag vagy Remény szimbólumainak a Liber AL vel Legisbe foglaltak alapján - a [Halak], mint Hold bigottságának kiegyensúlyozása miatti felcserélésére. Továbbá a [Tait], mint a Tarot VIII. és [Lamed], mint a Tarot XI. lapja közti cserére, hogy ez utóbbiak pontosabban visszaadják az Új Eón Beavatásának Hieroglifáit. E képpen a XI. Lap THERION és BABALON – Gevurah és Chesed – avagy a Fenevad és a Szajha egyesülését tükrözze, a VIII. Lap pedig összekötve a Szépséget a Szigorral, azaz Tipheretet Gevurah-val, kiengesztelje a feminin archetípust azzal, hogy részesíti őt a Gyermekből is, azaz összekapcsolja az IHVH Istennév [Vav]-jával. Ezért a THOTH Tarot-ban a Mérleg, azaz a VIII. Arkánum az „Erő” helyett a „Kielégített nő” vagy "Igazság" nevet kapta. Így pedig attribútumát tekintve valóban ő hozza létre a „Kiegyensúlyozottságot”, ami a Pentagram Felső Ága, a Spirit, vagy Szellem, Tipheret, [Vav], a Gyermek vagy az Eón Szent Szelleme, hiszen a Gyermek Egyszerre kell magában hordozza az Atyja és az Anyja aspektusait. De jelen témát nem kívánjuk ennél tovább taglalni. – Ez a könyv még a klasszikus megfeleltetések szerint gondolkodik.

Mindezekkel együtt, a nyugati miszticizmus ezen klasszikus, de annál-inkább lényegi – habár önmagában véve kevésnek bizonyuló szemléletének ismerete nélkül nagyon nehéz megérteni a Külső Rend misztériumait, mechanizmusát, logikáját, akár klasszikus, de akár modern értelemben tekintsünk is rá.

Szerelem a Törvény, szerelem az akarat alatt.

O
+
I +  A + O
+
I

L.V.X.

AB IGNE IGNEM.

Frater A.S.

Budapest Völgye, Sol in Taurus, Luna in Aires; dies: Mercurii; Vii a.n.
2016-05-04; era vulgaris.

BEVEZETŐ JEGYZET

A következő esszé az általam ismert legfigyelemreméltóbb tanulmány a Héber Kabbaláról.

A mélyen tisztelt szerzője sok rendszer szimbolikáját ismeri és képes volt arra, hogy harmonizálja ezeket olyan formában, ahogy az most hozzáférhető a „777” című könyvben.

1899-ben tanítványául fogadott, és a házában lakva minden nap tanulmányoztam a Szent Kabbalát a felügyelete alatt. A távozásával – mindegy, hogy az Elnyert Jutalmát élvezte vagy a Testvériség Munkáját végezte más vidékeken – egy Gyönyörű Kertet örököltem tőle, olyat, amelyet nagyon ritkán lehet a Földön találni.

Az én nemes feladatom volt, hogy összeállítsam és kommentáljam ezt a szent tudást, sokáig őrizve szívemben, könnyeimmel és véremmel öntözve, és azon dicsőséges Fénnyel tápláva, amely a kimondhatatlan Gömbbé teljesítette ki magát.

Ebben a Kertben nem volt olyan szép virág, mint ez a tökéletes diskurzus; könyörgöm olvasóimhoz, hogy tépjék le és hordozzák magukkal szívükben.

Ezen könyvet a „777”-tel és a „Sepher Sephirot”-tal egyetemben érdemes tanulmányozni, melyek a tiszta számok mágikus jegyzetei, ezen könyv írója által, általam elkezdve, a jövőben pedig azonnal publikálva lesz amint a kézirat el lesz készítve.

Azon olvasók, akik tisztában vannak a Kabbala finom számításaival, ezen esszé egészét értékelni fogják; de mindenki profitálni fog a benne foglalt okfejtésekből. Ezen módszerek valóban annyira finomak, hogy csak intuícióval foghatóak meg. Ezen tanulmány valóban Királyi Művészet, továbbá egy egyszerű és biztos módszer arra, hogy kiterjesszük a tudatunkat a Rauch [Szellem – ford.] birodalmából a Neschmah-ba [Intuícióba – ford.].

ALEISTER CROWLEY

I. RÉSZ

A Szent Törvény Öt Könyvének első Könyvének első sorában írva van: B’RAShITh Ba RA ALoHIM HaShaMalM VaTH HaRetz, vagy mint ahogy az arámi szöveg mondja:

B’RAShITH BaRA ALoHIM ATh

{HB: Bet-Resh-Aleph-Shin-Yod-Taw Bet-Resh-Aleph Aleph-Lamed-Heh-Yod-Mem Aleph-Taw Heh-Shin-Mem-Yod-Mem Vau-Aleph-Taw Heh-Aleph-Resh-Tzaddi}

Ez lenne a hét szó, amely az Egy Törvény kezdetét vagy fejét alkotja; és feltételezem, hogy a kabbala kulcsait felhasználva több jelentés van benne, mint ami a felszínen első ránézésre látszik.

„Kezdetben Isten megteremtette az esszenciáját a Mennyeknek és esszenciáját a Földnek.”

Kezdetben } Teremtette { Isten } az Esszenciáját2 { a Mennyeknek
Bölcsességgel Az Elohim
A Fejében1 A Szent Istenek
és az Esszenciáját { a Földnek

Ez magában foglalja az Ain Soph-t; a Felfoghatatlan Semmi, Isteni, Mágikus és Földi esszenciáját a Teremtés Tökéletességéhez és az Üres Istent — legyen áldott! — a Tíz Hangján vagy Emanációján keresztül kifejezve, továbbá a Szent Szefirákat is.

A módszer, ami alapján dolgozni kívánok, az egyetlen kiszámítható tudomány; a Számok Tudománya: amely az ember Intellektusának egyetlen Misztériuma, amelyen keresztül kiterjeszthetjük magunkat a Megmásíthatatlan és Hibátlan Istenfej Trónusára.

Írva van: „Ó, hogy lehet a világnak meghajlíthatatlan intellektuális Vezetője” (Zoroaszter)

De még mielőtt a Szöveg Kabbalista3 okfejtésbe és analizálásába bocsátkoznánk, szükséges lesz némi előszót intéznünk erről a gyümölcsöző területről. A számok evolúciója megegyezik a világok evolúciójával. Salamon Kulcsai-ban a következőket olvashatjuk: „ A számok gondolatkörök és a Gondolatkörök az Erők és az erők az Élet Szent Elohimja.” [ALHIM, főnév, nőnem; jelentése: istenek.– ford.] Azé, amely túl van minden számon és minden gondolaton (még Ain Sophon is, annak Hatalmas Fátylaival Kethertől függően, mely túl van minden Megtestesülésen), továbbá jelöli a 0. Számot, mely a Végtelen Tér és Végtelen Idő szimbóluma.4

Szorozzuk meg bármelyik számmal, és a szám eltűnik — beleolvad az örökkévalóság Óceánjába. Ugyan ez a helyzet Ain Soph-pal. Minden dolog belőle következik: minden dolog abba tér majd vissza; amikor Brahman Kora beteljesedik és véget ér, a Békében-Légy-Velünk napja ki lesz jelölve Thoth által, akkor pedig a Hatalmas Isten és az anyagi univerzum belesüllyed a végtelenségbe.

Az első szám ezért az EGY, a Mindenek-Atyjának a szimbóluma; a meg-nem-testesült értelem minden megtestesülés mögött. Az első elme. Szorozzuk meg akármelyik számmal, minthogy a Számok szorzása egy Generáció, mint az Emberek és Istenek sokasodás — és lásd! Az eredmény azonos azon számmal, amellyel dolgoztunk. Tehát az egyben Mindenek-Atyja, Mindenek létrehozója — létrehoz mindent. [Rajta keresztül a dolgok tiszta esszenciája, önmaguk képére manifesztálódik, így az esszencia megőrzése és teremtése egy és ugyanaz az elv- ford.]

A következő lépés a KETTŐ-be való osztódás, így teremtődött meg a természet kétoldalú Ereje. Mint fent, úgy lent. És láthatjuk azt is, hogy kettőbe való egyszerű osztódás azonos az amőba egyszerű osztódási módszerével, ami a legalacsonyabb, legegyszerűbb ismert formája a fizikai életnek.

A Természet Duális Ereje a Világok Nagy Anyja.

Ismét, hogy analógiát vonjunk, figyeljük meg a Holdat, Anyánkat. Lássuk őt a Kettő Erejének tipikus reprezentánsaként. Fény és Sötétség, Összehúzódás és elernyedés, Apály és Dagály — ezek az ő erejének megtestesülései a természetben — amelyekkel még a Nagy vizeket is megköti Akarata által.

A második szám yetzirai attribúciójában Beth, egy ház vagy lakhely, a Szentnek a lakhelye, azonosságot mutat Kokab birodalmával és annak uraival. Merkúr szimbolikus fegyvere a Cadacceus, melynek iker-kígyói a Duális Erőt reprezentálják. (Megjegyzés. -- Woden a skandináv Merkúriusz egyenlő volt Mindenek-Atyjával, ahogy írva van az Ősi Szellem Útjának Rituáléjában. Tűz ש {HB:Shin}. Mindent tökéletessé tett Mindenek-Atyja, és átadta őket a második tudatnak; melyet minden Emberi Faj ’Elsőnek’ nevez.5) Lásd tehát az 1-es és 2-es számban minden világok és számok Atyja és Anyja lakozik.

 

Ezek ketten összeforrnak és megtestesülnek az EGY-ben, megalkotva a 3-as számot, hiszen írva van: „minden dolgot három részbe kell vágni; az Ő Akarata6 jóváhagyta, hogy minden dolog ilyenképpen legyen felosztva”. Hiszen az Atya azt mondta, hogy „háromba”, elméjével minden dolgot igazgatva. „És így megalakult benne a Triád, Erény és Bölcsesség és Sokrétű Igazság”7. „Így testesült meg a Triád formája.”8

Így formálódott meg a Kreatív Hármasság, ami ilyen formában nélkülözhetetlen kellék a megtestesüléshez.

Az Örökkévaló Szülők Misztikus Gyermekét mindig 3-as számmal tipizálták a szent szövegek, ezért azt írták Isten Gyermekének megtestesüléséről „Shiloh eljő” (ennek a misztériumnévnek a kezdőbetűje ש {HB:Shin} = 300). Grékó nyelvezettel így fejtették ki „Kezdetben vala a Szó” stb., ami logoz {GR: lambda omicron gamma omicron sigma} (l = 30) De a legjobb példa a Szent Tetragrammatonban יהוה {HB: Yod-Heh-Vau-Heh} található meg, amit az Atya és Anya felosztására tipizálhatunk így: וה {HB:Vau-Heh} és יה {HB:Yod-Heh}.9

Hogyha középre odavetjük a Szent Betű, ש {HB:Shin} = 300 háromrétű tüzét, megkapjuk a földre inkarnálódott Istenfej nevét, ami יהשוה {HB: Yod-Heh-Shin-Vau-Heh}. De 1+2+3=6, ami ו {HB:Vau} száma, a Tiszteretleméltó név harmadik betűje, Isten Fia.

Most pedig elérkeztünk a Tetractys (szó szerint „négyesség” – ford. megj.) Nagy Misztériumához, és ha tovább kívánunk lépni, akkor kénytelenek leszünk leszögezni a Számok Tudományának Ikertestvérét – ami valóban semmi egyéb, mint testet öltött szám: geometria vagy Abszolút Szimbolika. Épp, ahogy a szent Pítagórász beszélt róla: „A geometria Isten”.

Lássuk hát a kezeinek munkáját!

Az Egy Megérthetetlen Fiú

The_Trinity_of_Unmanifest

Az Egy Megérthetetlen Atya   Az Egy Megérthetetlen Anya
  I. ábra - A MEGTESTESÜLETLEN HÁRMASSÁG  

Az Egy Örök Fiú

The Trinity of Manifestation

Az Egy Megérthetetlen Atya   Az Egy Megérthetetlen Anya
  II. ábra - A MEGTESTESÜLT HÁRMASSÁG  

Mindegyik szimbólumban a mindent magában foglaló kör reprezentálja a 0-s szám mögöttes gondolatát: pl., a Végtelen: Para-Brahman: az Ain- Soph. Az első képen a Misztikus Szentháromság a megtestesülése előtt mintha korlátlan lenne, megkötés nélküli, semmihez nem kapcsolódó, hatástalan a szertefoszló és szétszóródó tulajdonsága miatt. A második ábrán látjuk az első ábra koncentrációs jellegét: fókuszáltságát: a közös cselekvésük létrehozza a manifesztáció számát, a 4-est. A világok közül Assiah, a Taróban pedig a Hercegnő – a Szellem Trónusa: A Tetragramatonban a násodik Heh, a szimbolikus nyelvben a Lány: az Élet Ciklusai közül: (születés, élet, halál, ujjászületés) – az utolsó. Az Univerzális Könyv kulcsai közül a Császárnő, Korh kosmou (koré kosmou) {GR: Kappa-omicron-rho-eta Kappa-omicron-sigma-mu-omicron-upsilon}, a Világ Szüze, Vénusz, Aphrodité, Centrum in Trigonos Centri [A Középen levő Háromszög Közepe – ford.] – de bármilyen névvel szólítsuk is Őt, ugyan az a Szellem számában és formájában! Tehát ebben a formálódik meg a három az egyben koncentrációja. 3+1=4. Ezen, a második ábrán hat utat látunk; és Isten hat nap alatt teremtette a Mennyeket és a Földet, még a szefirák tízességét is. 1+2+3+4=10.

Így képes a tudományunk megtanítani arra, hogy ד {HB:Daleth}, Vénusz ajtaja a Beavatás Kapuja. 10 Belépő Christian Rosenkreutz, az Atya szentélyébe. Ez Ozírisz Sírkamrája, a Felfedő istené, az eljövendőé, továbbá ס {HB:Samekh} útjával a Fény Háromszögének központja. A zár, ami az Ajtót őrzi nem más, mint az Univerzum Négy Kapuja. És a Kulcs az Ankh, az örök Élet – az Élet Rózsakeresztje; és Vénusz szimbóluma .

The Third Symbol

III. ábra - A Harmadik Szimbólum : Egy Hexagram és Unicursial Hexgram egy körben

A Hármak erejének a négyben való koncentrációjának ábrájával azon kapjuk magunkat, hogy 1+4=5, 2+4=6, 3+4=7. Így lett létrehozva a Teremtés Második Háromszöge.11

Továbbá, ez a tükrözött háromszög megmutatja a négy világ evolúcióját és konszolidációját.

1 + 2 + 3 + 4 = Yod = י Atziluth
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 = Yod Heh = יה Briah
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 = Yod Heh Vau = יהו Yetzirah
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 712 = 28 = 2 + 8 = 10 Assiah

A 28-as szám, a Számok Teljessége Malkuth-ot [10. szefira – ford.] reprezentálja, a Teremtés Munkájának bevégzését: amikoris Isten megpihent a hetedik napon. És 28 = 7x4, a hét csillag amely átsüt a Négy Világon.

Egy dolog valóban nagyon fontos. Nézzük meg az ősi Hármat és váltsuk át őket színekké. Így megkapjuk א {HB:Aleph}-t, az Atyát, A teremtés Felkelő Napjának sárga sugarát; מ {HB:Mem}-t, a Nagy Ősi Vizek kék sugarát; ש {HB:Shin}-t, a Gyermeket, a vörös sugarat: Rauch Elohim-ot13, Isten Vörös Tűzének szimbólumát, amely a vizek arcán fészkelt. Vagy a Vörös Dicsőséget, ami napnyugtakor megvilágosítja az egeket vagy az aranyló napot, amint megvilágítja a vizeket az égbolt Felett. Ez a Vörös Dicsőség az IGNIS DEI14 de ugyanakkor ez az AGNUS DEI, vagy Isten Báránya, amely elpusztítja (szó szerint kiégeti) a Világ Bűneit Ahogy ez írva van a klasszikus misében: a Pap az oltár keleti felére megy és imádkozik: „O Agnus Dei! Qui tollis – qui tollis Peccata Mundi – Dona Nobis Pacem!” 15 Ez a tűz, Isten ezen Báránya a Kos, az év kezdetének szimbóluma; minek színe úgyszintén Tűzvörös, mely a zodiákus tüzes Háromságának a Feje. Lásd még a Neophyta avatását az Arany Hajnal Rendjében, továbbá a Neophyta fokozatot ugyan ott, ahol is a Főpap ruhája láng-vörös [Az O.T.O., és E.G.C. Központi Rituáléjában, a Gnosztikus Misében is Lángvörös Leplet visel a Pap – ford.], ez pedig a hajnal szimbóluma.

MEGJEGYZÉS — kifogásolhatjuk ezen színszimbólumokat, hiszen י {HB:Yod}, az Atya a Tűz, az első ה {HB:Heh} az Anya, a víz, ו {HB:Vau}, a Fiú pedig levegő, színe a  sárga és nem vörös. Ez is igaz, de ez inkább az Elementáris királyságok uralmára vonatkozik, amelyek az asztrális világokban léteznek, melyek oszthatatlan eszméje az Élet alászálló boltozata, amíg az Ember, a felfelé törekvő eszmeiség. Hiszen a Húsba Öltözött Ember a hatalmas áldozata és a Kínzó Zarándoklata árán fejlődik a Megdicsőült Gyermekké, aki hatalmasabb az Apjánál. Az alkímiában szintén rendelkezünk az alászálló boltívvel, hiszen úgy találjuk, hogyha a vörös port rászórjuk a Fémek Vizére, akkor az előállítja az Arany Napot. De nagyon fontos, hogy ne keverjük össze. A keresztények iszonyatosan összezavarták a Szentháromságukat azzal, hogy a Fiút a második Princípiummá tették és nem a harmadikká. Ezzel a Szent Szellem egyszerre jelöli az Anyát és a Fiút.

Így pedig Krisztus Üdvözlésénél és Baptizmusánál a Szent Szellem Galambként jelenik meg, ami Vénusz és az Anya szimbóluma, mialatt a Szent Szellem, amely alászáll Pünkösdkor az apostolokra valójában Krisztus Szelleme, ezért pedig ש {HB:Shin}-nel van szimbolizálva (lásd még a „Mikrokozmoszról szóló előadásban – R.R et A.C.”)

A Teozófia szimbólumrendszerében ez AUManas vagy Jehoshua, a Harmadik Alapelv.

Ugyan ezen okból rajzoltam 321ahelyett, hogy 321-t rajzoltam volna.

II. RÉSZ

Szükséges volt, hogy belemenjek a számok ezen Misztériumába, hiszen az előbbi magyarázat nélkül a Misztikus Sor jelentésének legnagyobb része érthetetlen maradna.

Most tehát nézzük meg a Legmisztikusabb Sort!

Az első dolog ami feltűnik nekünk, hogy ez a sor hét szót tartalmaz magában, a második az, hogy a betűinek száma huszonkilenc. Így pedig tökéletesen szimbolizálja a számok evolúciójának a harmadik szimbólumát.

Mielőtt továbbhaladnánk és megvizsgálnánk a Teremtést az Idő előrehaladtával (pl. az elsőtől indulva), szögezzünk le néhány tényt. Először is vegyük alapul a betűk számát a különböző szavakban, amit következőképpen tudunk reprezentálni: 4.3.5.2.5.3.6. (balról jobbra haladva.)

Középen a kettes található, ez a Központi Akarat: és ez a kétbetűs szó pedig את {HB:Aleph-Taw}. Mindkét oldalon egy szám pár 35. – 53, kiegyensúlyozva egymással, mint az Anya életének nagy hajnalának szimbóluma. ה {HB:Heh} és ה {HB:Heh}, a GYERMEK által táplálva (3), mint az Atya kormányzója.

Ezek a kiegyensúlyozott figurák együtt 16-ot adnak ki, ahol a Kulcs a 7; a harmadik Szimbólum számainak összege. Ezek után a két végén 4-gyel és 6-tal végződik a sorozat. 4+6=1016, a szefirák tökéletessége; mintha azt mondanák ki, hogy ebben a sorban az elejétől végéig tükröznék a hangokat Kethertől egészen Malkuthig, és 6=2, ב {HB:Beth}, a Központi Akarat, Thoth az Univerzum Szívében (mint itt, a sor középpontjában). Vegyük észre ezen sor tökéletes egyensúlyát és emlékezzünk arra, hogy a kiegyensúlyozottság a Szilárdság. [– vagy Erő pl. Tarot XI. lapja a régi eón hermetikus kabbalájában, amelyhez Tait Útja és a Mérleg zodiákus kapcsolódik – ford.]

Most nézzük meg magukat a betűket. Megszámolva azokat látjuk, hogy a két középső מא {HB: Mem-Aleph}, az univerzális Anya, épp úgy, ahogy a betűk számai is rendelkeznek a duális szimbólummal középen. A számértékük 41, gematriával elemezve megegyezik: איל {HB: Aleph-Yod-Lamed} = Erő: Nagyság: Hatalom. גאואל {HB: Gemel-Aleph-Vau-Aleph-Lamed}, Isteni Felség: és אהלב {HB: Aleph-Chet-Lamed-Bet} = Termékenység, mindegyik a Kettős Pólusú Erő attribútuma, és ezen felül az Anyáé. Továbbá: 4+1=5 = ח {HB:Heh}, ismét az Univerzális Anya – és az ő geometriai szimbóluma a Pentagram – a Meghódítatlan Akarat Csillaga. Adjuk hozzá a következő két betűt mindkét oldalhoz és יםאת {HB: Yod-Mem-Aleph-Taw} és [a Négy Elem (Föld-Levegő-Víz-Tűz) alkímiai hieroglifái], vagy egy rejtett Tetragrammaton.

Ezt másképpen úgy olvashatjuk, mint ים {HB:Yod-Mem}, a Nagy Tenger את {HB:Aleph-Taw} Alpha és Omega vagy Az Esszencia. Adjuk hozzá a következő kettőt és így megkapjuk a hat középső betűt. Így kiolvashatjuk: חימאתה {HB: Heh-Yod-Mem-Aleph-Taw-Heh}, ami kifejezi a הים {HB: Heh-Yod-Mem}-t, „lenyelve”, kiterjesztve vagy kiteljesítve; és így azt jelenti: Te (pl. isten, Ateh, a minden), a kiterjedésben. De ennek a hat betűnek a metatézise:אמת היה {HB: Heh-Yod-Heh Aleph-Mem-Taw} = „Vala az igazság”, mintha azt igazolná, hogy az Univerzális Igazság jelen volt a teremtés pillanatában.

Most pedig nézzük meg a sor első és utolsó betűjét és „Vessük a közepére a Nap Tüzét”.  – pl. ו {HB:Vau} (6) „a teremtés Pecsétje” és így megkapjuk בוץ {HB: Bet-Vau-Tzaddi}, a Tojást. Ahol is az egész Univerzumot a hindu és egyiptomi mitológia Kozmikus Tojásába zárva láthatjuk: és így formálódik meg az Univerzum Szférája vagy Mágikus Tükre az Emberben. Mintha csak az Idő Fekete Hattyújának Tojása lenne, a Kala Hamsa, a háromrétű AMU (AUM), vagy az Erő szava. De lehet akár Seb, az Élet Madara, aki akaratát hallata az Idő Éjszakájában.

A sor teljes számértéke דתנט {HB: Dalet-Taw-Nun-Tet}, aminek a kulcsa 22, mint az Utak א {HB:Aleph}-től ת {HB:Taw}-ig, és a 22-es szám kulcsa a 4, avagy a pitagoraszi négyesség, avagy az Univerzum Küszöbe.

Most haladjunk tovább arra, amit úgy nevezek, hogy az „Idő Folyama”. A Törvény első szava בראשית {HB: Bet-Resh-Aleph-Shin-Yod-Taw}. A héber szövegekben egy könyv első szava megegyezik a címével. Ezért a Genezis a rabbik által „B’rashit”-ként ismeretes – amiben ezt a szót, nem is igazán az első szóként ítéljük meg, habár előre van vetítve benne – de inkább, mint a pecsétet, Kulcsot és a címet rajta. Mindezeket észben tartva, folytassuk a vizsgálódásunkat.

A betűinek száma hat, a teremtés Pecsétje, és ennek teljes számértéke 2911. 2911 = 13 = a Halál, az Átalakító17 – a Három különböző megformálódása az Egyben – még egyszer összeforrván, hogy létrehozzák a 4-et.

Beth elsősorban egy Házat vagy Lakhelyet szimbolizál, és a Taro-ban ez [Merkúr], a Mágus – Vox Dei – Thoth, a jegyző. Rakjuk össze ezt a két gondolatot és megkapjuk ב {HB:Beth}.

„Ez a Mágikus Történelem.”

ר {HB:Resh} a dolgok idejének kezdetét vagy fejét jelöli, és a Tarot-ban ez dicsőség, Élet, Fény, Nap. Eztán olvashatjuk:

„Az Élet és Fény Hajnala.”

א {HB:Aleph} formáját tekintve a szvasztika, szimbolikus Aleph, az Ökör, amin keresztül megismerjük a spirituális erők szörnyű és „örvénylő mozgását” a fizikai síkon, mint egy szörnyűséges és pusztító Erő. Ezt mutatja a Bolond Ember, ami a fizikai Taro kártyán is megtalálható, aminek a magasabb síkon levő megtestesülése a Spirituális Éter. Így pedig ezt olvashatjuk, hogy:

„Megkezdődik az Örvénylő Mozgás.”

ש {HB:Shin} a lángban levő nagyságot mutatja, aminek ugyanakkor ez hieroglifája is. Ez Rauch Elohim, amint a vizek színén tanyázik. Ezért pedig azt olvashatjuk, hogy:

„[Ami] megformálja az Ősi Tüzet”

י {HB:Yod} egy Kéz18, az Akcióban levő erőt szimbolizálja, a Tarot kulcsa a Remete, a Fény Hangja, Az Istenek Prófétája. Így:

„Kihirdettetik a Fény Isteneinek Uralma.”

תּ {HB:Taw} az abc utolsó betűje, a vég, az Omega, az univerzum, Szaturnusz, a Legkülső bolygó, továbbá תרעא {HB: Taw-Resh-Ayin-Aleph}, Throa, az Univerzum kapuja, és a Kilenc Kapu Kabbalája segítségével számolva ez ד {HB:Daleth}, a Beavatás Kapuja. És így:

„A Végtelen Világok küszöbénél.”

Tehát a Teljes Szó egyben így néz ki:

ב {HB:Beth} Ez a Mágikus Történelem.
ר {HB:Resh} Az Élet és Fény Hajnala.
א {HB:Aleph} Megkezdődik az Örvénylő Mozgás;
ש {HB:Shin} [Ami] megformálja az Ősi Tüzet;
י {HB:Yod} Kihirdettetik a Fény Isteneinek Uralma.
תּ {HB:Taw} A Végtelen Világok küszöbénél.

Most hasonlítsuk össze egy bizonyos másik – (G.·. D.·. MSS. Z3) – bevezetővel:

ב Bet{ Az ÉJSZAKA végén;
A FÉNY határain;
Thoth az Idő Meg-Nem-Születettjei előtt állt;
Ez után az univerzum megformálódott;
ר Resh{ (Így és ezért) előjöttek az Istenek;
(és) a távoli Meg-Nem-Született Eónok;
א Aleph19 Akkor egy hang kezdett vibrálni;
ש Shin20 (ez úton) lett a Név kinyilvánítva;
ת Taw{ A Bejárat Küszöbén;
A Végtelen és az Univerzum kapcsolódási pontjánál,
י Yod{ A Belépő Jelével állt Thoth,
Előtte lettek az Eónok kinyilvánítva.

A szó utolsó két betűje fel lett cserélve, hogy jobban harmonizáljanak a mondanivalóval.

Most úgy fogunk továbbhaladni, hogy a szót, ami B’rashit, inkább a címként értelmezzük, mint az első szóként. Így a következőképpen vizsgáljuk: ברא {HB: Bet-Resh-Aleph}, amint látjuk három betűből áll, a megtestesületlen Hármasságot szimbolizálva.

Ezek a betűk további példaként szolgálnak a Hármasságra, mivel ezek három héber szónak az iniciáléi, és így személyek neveit jelölik.

בן {HB: Bet-Nun} Ben, a Gyermek (Fiú).
רוה {HB: Resh-Vau-Chet} Ruach, a Lélek (itt az Anya).
אב {HB: Aleph-Bet} Ab, az Apa.

Nézzük meg itt ismét, hogy a Fiú miképpen az első az Emberiség számára és az Atya miképpen az utolsó. A fenti három betű, a megtestesületlen hármasságot szimbolizálja az Egyben. Bennük foglaltatik az Élet minden lehetősége. Hiszen 2+2+1=5, az Erő szimbóluma, az Univerzális Anyáé, és ה {HB:Heh} úgyszintén ♈ [Kos], Isten Báránya és az Év Hajnala.

Bennük pedig elrejtve szunnyad az Isteni Szentháromság Isteni Ragyogó Fehér Fényessége, הוא, וקדוש, ברוך {HB: Heh-Vau-Aleph, Vau-Qof-Dalet-Vau-Shin, Bet-Resh-Vau-Kophfinal}, de ugyanakkor a Vörösségben részesülő Ragyogó Dicsőség is, és ami a Meg-Nem-Született Korból származik, és túl van Ketheren [– a Koronán]. Írva van: „Kezdetben megszületett Benne TANHA, a Vágy: ez volt az elme első csírája.” Az Ária mitológiában TANHA, a Vágy volt a Szerelem Istene, Kama; kinek a szimbolikus színe a Rózsaszín volt; mintha a hajnal első rózsaszín árnyalata lenne a Makrokozmikus égbolton. A Világok Felkelő Napjának Hírnöke, amikor Brahma Nagy Éjszakája véget ért és bevégeztetett.

A Hatalmas Isten, az Üres Isten következő szava: אלהים {HE: Aleph-Lamed-Heh-Yod-Mem}. Meditáljunk ezen a misztériumon! Ebben foglaltatik öt betű: a közepén ה {HE:Heh}, az Univerzális Anya áll. Még egyszer, öt; az első és utolsó betűje pedig אם {HE: Aleph-Mem}, 41, Az Anya és az 5, az anyai Esszencia. Ennek számértéke pedig 86, a kulcsa pedig 14, minek a kulcsa 5. Így pedig azt mondjuk, hogy ez a Nagy Név szimbolikusan 5 az erejének szívében. A kezdet és a Vég ezért 5 és 5 a Tiszteletreméltó esszenciája.

Forduljunk most vissza a harmadik szimbólumhoz, szemléljük azt egy pár pillanat erejéig és vegyük benne észre a Teremtés Hatrétű Pecsétjét, a Meghódítatlan Akarat Ötágú Csillagát.

Ez volt az isteni hatalom, amely megteremtette a világokat! Végtelen Erő, Ellenállhatatlan Erő, Mindent-uraló az ő Felsőbbrendűségében – ragyogó, mint az Elohim név a Hatágú Csillag szívében. Úgy lángol, mint a Tisztítótűz; tisztít és parancsol az Idő Éjszakájának Káoszának.

A sor közepén ezeket a szavakat láthatjuk: אתח חים {HE: Aleph-Taw-Heh-Heh Yod-Mem}, „Te a Kiterjedésben” továbbá úgy is olvashatjuk az Elohim nevet, hogy אל {HE: Aleph-Lamed}, mint „Istenség” a חים {HE: Heh-Yod-Mem} a „kiterjedésben”.21

Elohim számértéke 86, amit még פּאח {HE: Peh-Aleph-Heh}-ként tudnánk a Gematriában kifejezni, és ennek jelentése „kiterjedt vagy kiterjesztve”.

Írd eme név betűit bármely idéző Pentagramba és amaz űző formulájának számértéke 3.1415 (a Kilenc Kamra Kabbalája szerint), ami a kör körvonalának átmérőjének arányának formulája.22

Ennél a résznél szemlélhetjük a Három Kiterjesztett rejtett Erejét, mint egy hatalmas szférát a Tér korlátaival szemben!

equilateral pentagram

A következő szó את {HE: Aleph-Taw}, amiről azt mondtuk, hogy a központi szó és a jelentősége megegyezik az Alphával és Omegával — Kezdettől a Végig: Esszencia: és a Kulcsa 5.
Ismét 5 a következő szó השמים {HE: Heh-Shin-Mem-Yod-Mem} 23 betűinek száma. Ebben a szóban pedig a שמים {HE: Shin-Mem-Yod-Mem}, jelöli a mennyeket, ש {HB:Shin}24 a Rauch Elohim, aki a vizek színén tanyázik: מים {HE: Mem-Yod-Mem} épp úgy, ahogy az a második sorban ki lesz fejtve.

A következő szóban, ואת {HE: Vau-Aleph-Taw}, a ו {HB:Vau} kötőszót találjuk a Föld Esszenciájának Kulcsának, mint 11 és nem, mint 5. Ez szimbolizálja, hogy a világ miképpen eshet a Burkok birodalmába, és miképpen lehet megváltani az Ember Fia által.25

Végezetül pedig a szó חארץ {HE: Heh-Aleph-Resh-Tzaddi}, Ha Aretz, a Föld, minek szava négy betűből áll, megmutatva az Elementáris elrendezést, minek kulcsa 17 – ismét a Remény Lapja – minthogy van Remény a Földön ugyan úgy, ahogy van Remény a Mennyben. És eme sor utolsó betűje ץ {HB:Tzaddi} , a Remény betűje. A Kilenc Kamra Kabbalája szerint az a betű, ami magában foglal minden Változatos Dolgot, akárhogy is sokszorosítod a Kulcs száma, mindig a 9 marad. Megfelelő szám a folyamatosan változó dologhoz, minek végső esszenciája mindig egy – és csak és kizárólag Egy!

Ezért pedig az anyag számának első megjelenési formája zárja a B’rashit első sorát, megformázva magában a Nagy Teremtés Kezdetét és Végét.

„A Mennyek karaktereit az ujjaiddal húztad meg: de csak az tudja elolvasni azokat, akiket a Te Iskolád tanított ki – és senki más.”

Zárásként Megidézem a Nagy Szavakat:

Sit Benedictus Dominus Deus Noster

[Áldott legyen az Úr, a Mi Istenünk, aki jeleket adott nekünk!]

 


ZÁRÓ JEGYZETEK

A szöveget először 1909-ben publikálták az Equinox I. évf. 2. számában. A Liber MMCMXI (2911, ahogy a szövegben szó esik róla., ez בראית (tyarb) számértéke, de ha a Beth iniciálé, akkor számértékét 2000-nek számoljuk). Ennek a szövegnek az elektronikus forrás-kézirata W.E. Heidrich, az O.T.O. Legfelsőbb Kincstárnoka által lett először begépelve, olyan formában, ahogy az közzé van téve a http://www.equinox.org-on. Az ele3ktronikus kéziratban szereplő figurák újra lettek rajzolva, ügyelve arra, hogy megfeleljenek az Equinox-ban szereplő eredetire. A Lábjegyzetek eredetileg Allan Bennett által lettek kialakítva, azok kivételével, amik után „— P.” szerepel, azokat Aleister Crowley kommentálta. [A cikk fordítója, Frater A.S. (Tábormester, Bahlasti Ompehda Camp, Budapest Völgye) is szükségesnek találta, hogy bizonyos kommentárokkal lássa el a szöveget a könnyebb érthetőség kedvéért, ezeket a kommentárokat minden esetben a „– ford.” Jelöléssel látta el.] A többi kommentár ami külön megjelölés nélkül szerepel, viszont a lábjegyzetben kapcsos zárójelben lett közzétéve az angol, elektronikus változat készítőjének a munkája.

A szöveg és kommentárjai több helyen hivatkoznak különböző Golden Dawn rituáléra; Mindezek összefoglalója az Equinox I. évf 2. számában a „Temple of Solomon the King”-ben vagy a „Complete Golden Dawn System of Magic” című Israel Regardie könyvben találhatóak meg. „Az Égbolt Leánya”, „Az Ősi Tűz Szellem” stb. Golden Dawn Tarot Nagy Arkánum megnevezések: Lásd Liber 777, CLXXX. Oszlop. Mint általában ismeretes Crowley írásaiból, Zoroaszter-t tekintjük a Káldeai Orákulumok szerzőjének. A legtöbb idézet a W. Wynn Westcott által előkészített verzióból származik, mely a Teozófiai Társulat által volt publikálva a Collecteana Hermetica c. sorozat darabjaként, ami több különböző verzióban került eddig nyomtatásba. Westcott elrendezése nagyban hasonlít I.P. Cory „Ancient Fragments” c. (második kiadás) munkájának tartalmához, amiről azt gondoljuk, hogy a görög szövegek forrásaként is szolgált.

A teljes idézet forrása, mely a Clavicula Solomonis egyik részlete, valószínűleg egy rövid Kabbalista írásból származtatható, melyet Eliphas lévi publikált „Ancient fragents of the Key of Solomon” címmel és valószínűleg ő maga írta a szöveget.

Mathers, ki örök hiszékeny volt ilyen téren, hozzácsatolta a szöveget egy verzióhoz, amit ő maga fordított és szerkesztett, habár a szövegnek nincs valós kapcsolata Salamon Kulcsának eredeti szövegével, mely a ceremoniális mágia egy megfelelő varázskönyve. Azt gondolom, hogy „hiszékeny” volt, de ezzel azt implikálnám, hogy a Clavicle fennmaradó része valamilyen formában valódi.

A „Lecturne  on Microcosmos in MSS of R.R. et R.C.” című kézirat valószínűleg csak egy referencia a „Microcosm: Man” című tanulmányra, melyet a második rend Adeptus Minorjainak hoztak létre. Bennett valószínűleg erre utalhatott:

„Az Emberi Nechmah [Intuíció – ford.] csak akkor létezik, hogyha a magasabb akarat tükröződik Kether magasabb autoritásából az alacsonyabb testbe és a lángoló [Shin] a mikrokozmosz fejét koronázza. Csak így lehet az emberi akarat receptív a felsőbb Akaratra nézve és Neshmah cselekvése a kapcsolat közöttük. Az alsóbb akarat az emberi Jehova, egy dühös és irigy Isten, az elemek megingatója, az élet megtestesítője a testben. De ha meg van világosítva a magasabb akarattal, יחשוח {HE: Yod-He-Shin-Vav-Heh}-é válik, és többé nem dühös, sem pedig nem féltékeny, hanem egy önfeláldozó, vezeklő és együttműködő Isten.”

Crowley megjegyzése a 16. oldalon, amely arról értekezik, hogy nem kell a héber betűk Szofit számértékét számolni voltaképpen egy misztifikáció. Általános szabály, hogy magasabb értéket akkor számolunk, hogyha az eredmény hasznosabbnak vagy érdekesebbnek ígérkezik. [A gematria voltaképpen egy kísérletező, nagyon mélyen intuitív gyakorlata a miszticizmusnak. Azt gondoljuk, hogy a Crowley által felállított szabályozás sokkal inkább korlátozás, mint hasznos tanács a gematria gyakorlóinak. – ford.] Például: אמן, Amen = 741, ha ן = 700 = אמשת {He: ALeph-Mem-Shin-Tau}, ezek a betűk a négy elemre utalnak; vagy ha azt szeretnénk, hogy a Hold intelligenciájára és Szellemére utaljon, akkor lehet 3321 is.

Amikor a יחשוה {HE: Yod-Heh-Shin-Vav-Heh}-t 29-re redukáltuk, akkor csak ש {HE:Shin} betűt redukáltuk le 300-ról 3-ra, de י {HB:Yod}-dal nem cselekedtünk hasonlóképpen, hiszen annak számértékét 10-nek számoltuk. Hogyha minden betűt redukálunk, akkor 1+5+3+6+5= 20. Hogyha minden betűt az eredeti értékén számoljuk, akkor 10+5+300+6+5=326-ot kapunk, amit utána ugyan úgy le tudunk redukálni 3+2+6=11-re.

„A Mennyek karaktereit az ujjaiddal” stb. kezdetű idézet a „Rosicrucian Prayer” c. mű angol fordításából származik, mely a „Geheime Figuren der Rozenkreutzer” című könyvben jelent meg, mely egy XVIII. Századi német rózsakeresztes alkimista alkotás volt. Ezt az imát az R.R. et A.C. Kisebb Adeptus Bevatási rituáléjában használták. A végső latin motto, az „Áldott legyen az Úr, a Mi Istenünk, aki jeleket adott nekünk” egy enyhe átirata ama mottónak, mely a „Geheime Figuren” című mű „Golden and Rosy Cross” ábráján jelent meg, mely Mathers által lett átdolgozva, mivel, az fordítottja a  „Complete Symbol of the Rosy Cross” az „R.R. et A.C.”-ben.

T.S.


Notes:

[1] Pl. Fehér Koponya, lásd még: HA IDE ZUTA QADISHA, vagyis Alsóbb Szent Gyülekezet, (a Sefer Yetzirah-ban), - ezt el kell különíteni a Mikroprozophusz koponyájától.

[2] אח {HB: Aleph-Taw} = Alpha és Omega, az Első és Utolsó. — Aleph & Tau.

[3] Jelen esetben az igaz értelme szerint használjuk, mint „számok szerinti rendezés”. „Qabalah” קבלח {HB: Qof-Bet-Lamed-Heh}, a Tarot fényében: „A Misztérium kiegyensúlyozottan elrendezett megmutatása parancs alapján.”

[4] „A pompa mágikus fátylai mögé rejtőzve, egyáltalán nem vagyok látható — A nevem nem az én nevem.”

[5] Káldeai Orákulumok, 13-as töredék, a Westcott-Cory verzióban, Psellus és Pletho idézeteiből ismert.

[6] ב {HB:Beth}, az Erő Mágusa a Taro-ban = Akarat.

[7] Káldeai Orákulumok, a 28:9 és a 35-ös töredék a Westcott-Cory verzióban.

[8] "Az Égbolt Leányának Ösvénye" Rituáléja

[9] Mert írva vagyon: Genezis (V. 1,2.)

וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמֹ֔ו בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹתֹ֑ו זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃

{HB: Bet-Resh-Aleph Aleph-Lamed-Heh-Yod-Memfinal Aleph-DaletMemfinal Bet-Dalet-Mem-Vau-Taw Aleph-Lamed-Heh-Yod-Memfinal Ayin-Shin-Heh Aleph-Taw-Vau Qof-Bet-Resh Vau-Nun-Qof-Bet-Heh Bet-Resh-Aleph-Memfinal}

„És Elohim [ALHIM, az Isten nőnemű többes száma - ford.] megteremtették az emberiséget; Elohimmá hasonlatosra teremtették őket; férfivá és nővé teremtették őket;” Ha most ÁDÁM az Elohimmá hasonlatossá teremtetett; és így férfi és nő; akkor az Elohimnak is férfinak és nőnek kell lennie. Az Exodus xiv.-ben, annak első három misztikus sorában, ahol is el van rejtve ez a misztikus kettéválasztott név, írva van: „és Elohim Angyala a Tábor előtt sétállt”; az Elohimnak ez az angyala אֱלֹהִים מַלְאָך (elohim malak) {HB: Mem-Lamed-Aleph-Kophfinal Aleph-Lamed-Heh-Yod-Mem} az  Ő jelenlétük megestesülése.

Tehát מַלְאָך {HB: Mem-Lamed-Aleph-Koph} számértéke 91 amely megegyezik a אדנ' יהוה {HB: Yod-Heh-Vau-Heh Aleph-Dalet-Nun-Yod} számértékével, ahol gematriailag a „Tetragramaton a mi Urunk” a Megosztott Név Angyala, azaz az Elohim angyala. Ezért a Tetragrammaton az Elohim megtestesült jelenlétének a szimbóluma; és ha az Elohim Férfi és Nő, akkor a Tetragram-nak is annak kell lennie. Ugyan így az אמן {HB: Aleph-Mem-Nun} Ámen számértékével is megegyezik, az Aiq Bekar-ral számolva [a Kilenc Kamra Kabbalája – ford.] 1 + 4 + 5 = 10 — ez a Szefirák Tökéletes formája.

[10] „Ahogy fent, úgy lent” Itt azt mondja ki a Szent Kabbala, hogy a Burkok között egyedül tanyázik Nogah, Vénusz Szférája, kiterjesztve a Szentségbe. (Vénusz a Szerelem istennője.)

[11] Ahogy írva van a „Hatalmasságok Gyermekeinek Gyermekének Útjánál„: „És a Káosz hangosan sírt, hiszen a Forma és a Fej egysége  felemelkedett [pl. megtestesült – ford.]. A szemöldökei és a szemei megformálták a Mérhetetlen Mennyek [Tűz alkímiai szimbóluma] tüzét, és a tükröződésük megformálta a [Víz alkímiai szimbóluma] Mérhetetlen Vizeket. És így lett megformálva az Egy Örök Hatosság, és ez a teremtés hajnalának a száma.„

[12] De itt található a Bukás misztériuma, hiszen ott csak hat szám volt, ezért a hetedik az 5 megismétlése lett. Így 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 = 26 = יהוה {HB: Yod-Heh-Vau-Heh}. Ez a Tetragrammaton, mint az elementáris korlátozás, a Féltékeny Isten — P. ( — A „Féltékeny” קנא {HB: Qoph-Nun-Aleph 100+50+1=151}, Isten egyik misztériumneve, amit úgyszintén Mózes kapott meg a Zion hegyen, de ezt a nevet az Izraeliták elutasították, és a Tetragrammaton-t fogadták el legszentebb névnek. Ez utóbbiról a leghatalmasabb azt nyilatkozta, hogy az Ő igaz formulája, és az is marad majd a korokon keresztül. [Lásd még: Frater Achad: Liber QNA. – ford.]

[13] Tartsuk észben, hogy Rauch Elohim (RVCh ALHIM) אלהים רוח {HB: Resh-Vav-Chet Aleph-Lamed-Heh-Yod-Mem} a Szent Szellem számértéke 300 = ש {HB:Shin}. — P

[14] Latin. „Isten Tüze”

[15] Latin. „Ó, Isten Báránya! Aki elvesz –  elveszi a világ bűneit – adj békét nekünk!”

[16] Vide. Lásd még Sepher Yetzirah-ban a Szefirák ezen felosztását a Hexadra és a tetradra.

[17] As it is written: "Thy youth shall be renewed as the Eagle's." Now the Eagle is נ {HB:Nun}. For further consideration of this 13, "vide" in the Portal Ritual the explanation of that terrible Key. "See" account of this ritual in "The Temple." Also, 13 is the numeration of אחד {HB: Aleph-Chet-Daleth} = Unity, as also is the Great Name of God, אל (AL) {HB: Aleph-Lamed}, by Aiq Bekar or Temurah.

[18] Isten keze, mindig az Ő erejének szimbóluma.

[19] Emlékezzünk a Cadacceus leírására a „Temple of Solomon the King”-ben {269. old} a Levegő Szimbóluma vibrál a két kígyó között. [Továbbá a י {HB:Yod} a Szűz, egy merkúri jegy, és Toth maga Merkúr egy magasabb síkon. A Remete a Lámpásával és a Botjával maga Hermész, aki a holtak lelkeit kíséri a görög rituáléban 0°= 0□ – P.]

[20] A שם {HB: Shin-Mem} név, Isten Szelleme. Ez a második istennév a Törvényben, a Trigrammaton vagy háromrétű név, amiből előjön az univerzum. [Ez a fordító számára ismeretlen koncepció, hiszen „Shem” csak két betűből  áll. – ford.]

[21] És אל {HB: Aleph-Lamed} = לא {HB: Lamed-Aleph}, ami önmaga negatív aspektusa.

[22] A kabbala fenséges kalkulációinál a betűk végső értéke nem növekszik. Mem 40-et ér, mindegy, hogy a szavak végén van vagy nem. Az ősi Héber módszer, hogy megkapjunk minden számértéket 400 felett és 1000 alatt, pontosabban az א {HB:Aleph} és ת {HB:Taw} közötti értékeken kívül esőket, azon múlik, hogy mennyire tudunk megfeleltetni egy számot a hozzá tartozó betűvel.  Ezért 500-at a תק {HB: Taw-Qof} formulával kaphatjuk meg és nem ך {HB:Koph}-tal, 800-at תת {HB: Taw-Taw}-val és így tovább. [De léteznek olyan arkánumok, amelyeknél számít a Szofitok számértéke. De ez a Fokozat sokkal magasabban áll, mint amelyet a Nagyságos és Művelt Testvérünk ebben az időben elért. – P.]

[23] Melynek Kulcsa a 17: a Tarotban ez a Remény; kinek címe Az Égbolt Leánya, aki a Vizek közt tanyázik.

[20] A ה {HB:Heh} csak az „A” előtagot jelöli.

[21] Hiszen 11 a Qliphot-ok (Burkok) száma; de amikor a Bukás végbement és Malkuth szefira el lett vágva az Életfától a Sárkány tekeredése által, דעת {HE: Dalet-Ayin-Taw}, Da’at, a Tudás, mint a 11. szefira hozzáadatott a fához, hogy megőrizze a Fa „tízességének” érintetlenségét, megmutatván, hogy miként menti meg az emberiséget a Jó és Rossz Tudásának fájáról leszakított és elfogyasztott Gyümölcs. Hiszen Da’ath a felbecsülhetetlen értékű Tudás és Intellektus, ami egyenértékű a Megváltással. Itt ismét 11 a kulcs a Nagy Megváltó Nevéhez (יהשוח {HB: Yod-Heh-Shin-Vau-Heh} = 29 = 11. [A ש {HB: Shin} számértékét praktikus okokból kifolyólag 300-ról 3-ra redukáljuk ezen név alapján. – ford.)

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vii)

(LIBER MMCCLXI - A Note on Genesis - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary