BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER XC

LIBER TZADDI
VEL
HAMUS HERMETICUS

sub figurâ XC

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus

A.A.

„A” osztályú A∴ A∴ publikáció

 

 1. A Beavatás Urának nevében, Ámen.
 2. Mint egy héja repülök és szállok alá: a smaragd-anyjából valóak a nagyokat csapkodó szárnyaim.
 3. Lecsapok a fekete földre; és zöldbe borul az eljövetelemre.
 4. Föld Gyermekei! örvendjetek! túlnyomóan örvendjetek; hiszen a megváltásotok a kezetekben van.
 5. A Fájdalom vége eljő; elragadlak titeket az én kimondhatatlan örömömbe.
 6. Meg foglak titeket csókolni és elviszlek titeket az esküvőre: tálalni fogok nektek egy lakomát az öröm házában.
 7. Nem foglak titeket megszidni, sem szolgasorsba taszítani.
 8. Azt javaslom ne forduljatok el a kéjsóvár útjaitokról, a lustaságotoktól, a balgaságaitoktól.
 9. De én örömöt hozok az élvezetetekbe, békét a bágyadtságotokba, bölcsességet a balgaságotokba.
 10. Minden, amit tesztek rendben van, hogyha örömötöket lelitek benne.
 11. Én a bánat ellen vagyok. A kimerültség ellen, mindaz ellen, ami szolgasorsba akar titeket taszítani.
 12. Megtisztító bort öntök nektek, olyat, amely megkönnyebbülést hoz a napfelkeltekor és a napnyugtakor.
 13. Jöjjetek velem és mindet megadok nektek, amire a földön vágytok.
 14. Mert én azt adom, amihez képest a Föld és annak élvezeti árnyékok csupán.
 15. Elszállnak, de az örömöm egészen a végsőkig kitart.
 16. Elrejtettem magam egy maszk mögé:Én egy fekete és szörnyűséges Isten vagyok
 17. A félelmet meghódító bátorsággal kell hozzám közelítenetek; le fogjátok hajtani a fejeteket az oltáromra, a kard suhintására számítva.
 18. De a szerelem első csókja fog az arcotokról sugározni; és minden és minden [belőlem származó] sötétség és rémület átváltozik fénnyé és örömmé.
 19. Csak azok buknak majd el, akik félnek!csak akik annyira meghajlították a hátukat a szolgaság igájának, csak őket fogom megvetni.
 20. De ti, akik felülmúlták a törvényt; te, akik meghódították finom értelemmel vagy erővel, titeket foglak magammal vinni, még én is magammal foglak titeket vinni.
 21. Nem kérek tőletek semmilyen oltáráldozatot; Én vagyok az Isten, aki mindent megad.
 22. Fény, Élet, Szerelem, Erő, Fantázia, Tűz, ezeket hozom el neked; a kezeim tele vannak ezekkel.
 23. Öröm van a ki-igazításban, öröm van az utazásban, öröm van a célban.
 24. Csak amikor szomorúak vagytok, kimerültek, vagy mérgesek, vagy kellemetlenül érzitek magatokat, akkor tudjátok, hogy elvesztettétek az aranyfonalat. A fonalat, amellyel elvezetlek titeket Eleuszisz ligeteinek szívébe.
 25. A tanítványaim büszkék és gyönyörűek; erősek és gyorsak, úgy uralják az útjukat, mint a nagy hódítók.
 26. A gyengék, a bátortalanok, a tökéletlenek, a gyávák, a szegények, a siránkozók, -- ezek az én ellenségeim, azért jöttem, hogy elpusztítsam őket.
 27. Ez egyébként együttérzés: a betegségeknek a vége a földön. A füvek kinövése: a virágok locsolása.
 28. Ó gyermekeim, sokkal szebbek vagytok a virágoknál: nem szabad elhervadnotok az évszakok változásával.
 29. Szeretlek titeket. meg foglak titeket locsolni a halhatatlanság isteni harmatával.
 30. Ez a halhatatlanság nem hiú remény a síron túlra: és a gyönyör biztos tudatállapotát ajánlom nektek.
 31. Egyszer ajánlom nektek a földön; egy órával az előtt, mikor a csengő megszólaltatik, velem lesztek abban a lakhelyben, ami tól van a Romláson.
 32. De megadom nektek a földi hatalmat és örömöt; vagyont, egészséget és napok sokaságát. Imádat és szerelem fog a lábaitokba kapaszkodni és a szívetek köré fonódni.
 33.  A szátok meg fogja kóstolni az ínycsiklandozó bort — Iacchus borát. El fogja érni eme Gyönyörű Isten csókjait is.
 34. Felfedek nektek egy nagy titkot. A magasság és mélység fátylai között álltok.
 35. Mindkettőben egy Társ vár rátok; és ez a Társ ti magatok vagytok.
 36. Nem lehet más társatok.
 37. Sokan felemelkedtek bölcsen. Azt mondták „Kutasd az örök aranyszínű hely ragyogó képmását és egyesítsd magad vele.”
 38. Sokan felemelkedtek balgán. Azt mondták „Ereszkedj le a sötéten ragyogó világba és házasodj az iszap vak Lényeivel”
 39. Én, aki túl vagyok a Bölcsességen és a Balgaságon azt mondom, emelkedj fel és érd el mindkét házasságot! Egyesítsd magad mindkettővel!
 40. Vigyázz, vigyázz, azt mondom, ha az egyiket keresed csupán, elveszíted a másikat.
 41. Az Adeptusaim egyenesen állnak: a fejük a mennyek felett, a lábaik a poklok alatt vannak.
 42. De midőn az egyik természetéből adódóan az Angyalhoz vonzódik, a másik pedig a Démonhoz, erősítse az első az alsóbb kapcsot, a másik ragaszkodjon jobban a felső kapocshoz.
 43. Így lesz az egyensúly tökéletes. Segíteni fogok a tanítványaimnak; minél gyorsabban elérik ezt a kiegyensúlyozott hatalmat és örömöt, annál jobban fogom őket erőltetni.
 44. Cserébe pedig ők ezen a Láthatatlan Trónon ülve fognak beszélni; a szavaik felvilágosítják a világokat.
 45. A fenség és erő mesterei lesznek; gyönyörűek és örömtelik; a győzelembe és ragyogásba öltöznek; a biztos alapon fognak állni; a királyság az övék lesz, igen, a királyság az övék lesz.

A Beavatás Urának nevében. Ámen.

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

(Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary