BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER TRIGRAMMATON

sub figurâ XXVII

AMELY A TRIGRAMMOKON KERESZTÜLI
YIN ÉS A YANG MUTÁCIÓKNAK,
TOVÁBBÁ A TAO-NAK A KÖNYVE

Liber Trigrammaton

A.A.

„A” osztályú A∴ A∴ publikáció

 

[ I ]

Itt Semmi van amaz három formája alatt. Még nem informált minden dolgot.

[ L ]

Most eljött az Egyetlen Egy dicsősége, mint tökéletlenség és szenny.

[ C ]

De a Gyengével, az Anya kiegyensúlyoztatott.

[ H ]

A tisztaság is erővel lett kettéválasztva, a Demiurgosz erejével.

[ X ]

És a Kereszt megformáltatott az Univerzumban, ami még nem volt.

[ T ]

De most a Tökéletlenség megnyilvánulttá vált a tökéletesség feletti elnökségével.

[ Y ]

És egy nő is felemelkedett és elfátyolozta a Magasabb Egeket a csillag testével.

[ P ]

Ezután egy óriás emelkedett fel, hatalmas erejű, és a Szellemet titkos rítusában követelte.

012

[ A ]

ÉS a Templom mestere, ki minden dolgokon egyensúlyban tart, felemelkedett, a feje az Egek fölé ért, a lábai a Föld és a Pokol alá.

[ J ]

Ellene a Bal-kéz Ösvényének Testvérei, összezavarva a szimbólumokat.
Elzárták az irtózatukat [ebbe a szimbólumba], mert valójában ők 210 voltak.

[ W ]

A mester erősebben lángolt, akár egy csillag és Vízőrséget állított minden Mélységbe.

[ O ]

Továbbá Egyesek, kik titkosak, elzárták a Tisztaság Fényét, megvédve azt az Üldöztetéstől.

[ G ]

Ugyanígy tettek Hermész és Aphrodité bizonyos fiai, de sokkal nyitottabban.

[ Z ]

De az ellenség összezavarta őket. Úgy tettek, mintha elzárnák a Fényt, hogy elárulhassák és megfosszák szentségétől.

[ B ]

És bizonyos szent apácák elzártál a titkot lírai dalokba.

[ F ]

Most pedig az idő szörnyűsége perverz módon elferdítette a dolgokat, elrejtve a Tisztaságot undorító dologba, egy dologba, amit nem lehet megnevezni.

[ S ]

Igen, és érzékiek emelkedtek fel az égbolton, mint egy bolond szenny-vihar az égen.

210

[ M ]

És a Fekete Testvérek felemelték a fejüket, igen, szégyen és félelem nélkül leplezték le magukat.

[ N ]

És egy mocsok és gyenge lélek is felemelkedett és megrontotta a Tao-t.

[ E ]

A Menny csak azért létesült, hogy elbírja a lengést; hiszen csak a legalsóbb romlottság formája elevenedik meg.

[ R ]

És a Menny is megelevenedett erőszakos fényben.

[ Q ]

És puha fényben.

[ V ]

Ezután a víz összegyűlt az égből.

[ K ]

És a föld egy rétege elzárta a láng magját.

[ D ]

A földgömb körül vad levegő gyülekezett

[ U ]

És az emberek tüzeket kezdtek gyújtani a földön.

Ezért ennek a vége szomorúság; de ebben a szomorúságban van a dicsőség hatágú csillaga, amiben ők talán visszatérhetnek a mocsoktalan Égboltra, igen, a mocsoktalan Égboltra.

 

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

(Liber Trigrammaton sub figurâ XXVII - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary