BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 

Thelema
Will

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

M∴M∴M∴

Mysteria Mystica Maxima

Az O.T.O. beavatási rendszere

Tagság

Belépni az O.T.O.-ba azt jelenti: avatott tagjává válni az Ordo Templi Orientisnek. A rendünkbe való beavatás fizikai rituálén keresztül történik, melyet engedélylevéllel rendelkező avató vezet. 

Az Ordo Templi Orientisbe bárki jelentkezhet, aki: 

  • Szabad (jogilag alkalmas szerződés aláírására, nem áll gyámság alatt, stb.)
  • Nagykorú (18. életévét betöltötte)
  • Jó hírnévvel rendelkezik (két szponzornak kell aláírnia a jelentkezési lapot)

Szponzorok 

Ahhoz, hogy a jelentkezésed érvényes legyen, találnod kell két, legalább I° avatással rendelkező O.T.O. tagot, akik felelősséget vállalnak megbízhatóságodért. Ezen szponzorok minden bizonnyal meg akarnak majd ismerni, mielőtt aláírják a jelentkezési lapodat. Ez mindenképpen személyes találkozó útján történik, de a komoly érdeklődők könnyen elnyerik a szponzorok bizalmát. Szót ejtettünk a szponzorok által vállalt felelősségről. Az M∴M∴M∴ avatási rendszere sokszor igen nehéz próbák elé állítja az avatásra jelentkezőket. Ezen próbákat minden tekintetben nagyon komolyan vesszük, és nagy energiát és figyelmet fordítunk a szponzoráltakra, amennyiben azoknak segítségre van szükségük. 

Minerval (0°) és Első (I°) fokozat

A formális csatlakozást megelőzi egy 0°, "vendégfokozat", a Minerval szint. Ehhez a fentebb felsoroltakon kívül semmilyen más követelmény nincs. A Minerval jogosulttá válik részt venni az Ordo Templi Orientis rendezvényein világszerte, beavatást nyer a Thelema, a Szabadság Törvényének Misztériumaiba anélkül, hogy elkötelezné magát a Rend felé. 

Természetesen egy Minerval ennek megfelelően csupán korlátozott jogokkal bír a Rend ügyeiben, viszont elegendő ideje lesz eldönteni, hogy továbblép-e az I°-ra, egész életében megtartja a Minerval státuszt, avagy elhagyja-e a rend köreit. Mi tiszteletben tartjuk minden egyén szabad akaratát, így ha az utóbbi két lehetőség valamelyikét választja, akkor sem részesül semmilyen negatív elbírálásban. Ugyanezen idő alatt a szponzorok is eldönthetik, hogy folytatni szeretnék-e a Minerval szponzorálását. Annak ellenére, hogy ez csupán előszobája Szent Rendünknek, minden misztériumot magában foglal, amit a Föld Embere Triád tartalmaz.

A Minerval és az I° avatás között javasolni szokás kilenc hónap várakozási időt. Bár ezen idő hasznára válik az avatásra várónak, rohanó világunkban lehetőség van ennek rövidítésére. 

Az Első fokozat (I°) teljes jogú taggá lépteti elő a Minervalt. Az I° -on álló személy visszavonulhat ugyan a rendben folytatott tevékenységtől akarata szerint, de elszakíthatatlan spirituális kapcsolat kovácsolódik a rituálé során, mely az avatott élete végéig tart. 

Mit kell tudnom a Minerval fokozatról? 

Gyakori kérdések a Minerval fokozatról

Az O.T.O-hoz való formális csatlakozás első lépcsőfoka egy beavatási ceremónián való részvétel, mely a Minerval (0°) fokozatra emeli a jelentkezőt. Ez az első egy hat beavatásból álló sorozatból (0°-tól P∴I∴-ig), mely egésze az első ciklus, a Föld Embere triád. A 0° lehetőséget ad arra, hogy a jelentkező megtapasztalja misztériumainkat és megismerjen minket anélkül, hogy véglegesen el kellene magát köteleznie Rendünk mellett.

- Mi a Bevatás?

A magyar nyelvben a beavatás szó arra utal, hogy valaki titkot, misztériumot tud meg, s ez nagyszerűen kifejezi a ceremónia lényegét. A hermetikus hagyomány a latin initiatio szó származékait használja, melynek jelentése "kezdet", "belépés". Fontos ezen aspektus is, hiszen az avatás nem egy elért eredmény elismerése, hanem egy új lépcsőfok kezdete.

Ezen beavatási ceremóniák színdarabokhoz hasonlítanak, melyekben az avatandó a központi szereplő. Szimbólumokon, allegóriákon, szituációkon keresztül misztériumokat és filozófiai alapelveket mutat be a rituálé, s a beavatandó spirituális átalakuláson megy keresztül.

- Mit jelent a Minerval?

Minerva (kinek görög megfelelője Athéna) a bölcsesség istennője. A Minerval fokozat nevét az O.T.O. az Illuminati rendtől örökölte, Minerva követőjét, a tudás keresőjét jelenti. Ez az első avatás, száma a 0°, mivel csak bemutató, vendég-szint, nem jár elkötelezettséggel, s nem alakít ki végleges elkötelezettséget Testvériségünkkel.

- Miért akarjak Beavatottá válni?

Erre mindenkinek magának kell választ találnia, s ha nincs válasz, akkor nem biztos, hogy az avatási út a legmegfelelőbb az illető számára.

- Minervalként kötelességem lesz valamilyen spirituális mester vagy tanító utasításait követnem?

Nem. Az O.T.O.-ban nincsenek guruk. mindenki saját maga felelős a fejlődéséért. A Rendben rengeteg képzett egyén tevékenykedik, akik kérésre útmutatást nyújthatnak bizonyos kérdésekben, de ez személyes döntésen múlik. Kéretlenül senki nem fog tanácsokat osztogatni.

- Milyen előnyökkel jár a Minerval fokozat?

A Minervalok részt vehetnek vendégként mások Minerval avatásán.
Elkezdhetik a Noviciátusképzést az Ecclesia Gnostica Catholica-n belül, amennyiben konfirmált tagjai annak.
Sok helyi szervezet rendez olyan programokat, ahol a részvétel feltétele a Minerval vagy magasabb fokozatú avatás.

- Mi történik, ha közbejön valami, vagy meggondolom magam?

Semmi, egyszerűen értesítsd az illetékeseket. Ha csak az időponttal vannak problémák, akkor elmehetsz a következő alkalommal. Csak annyit kell szem előtt tartani, hogy egy év elteltével már új jelentkezési lapot kell kitöltened és a szponzoraidat újra meg kell kérned a szponzorálásra.

- Mit kell magammal vinnem a Minerval avatásra?

Magadon kívül semmit. Ha még addig nem fizetted be a díjakat, akkor azokat mindenképpen vidd magaddal.

- A Minerval után mennyi időt kell várni, hogy az I°-re léphessek?

Nincs meghatározott várakozási idő. Egyes nagyon indokolt esetekben akár ugyanazon napon is történhet a két avatás, de érdemes engedni, hogy teljes mélységében meg tudjuk élni az avatást és annak életünkre gyakorolt hatását, ezért javasolt a minimum három, optimális esetben kilenc hónap.

- Azt hallottam, hogy az O.T.O. egy szekta. Egy szektához csatlakozom?

Bár néhány tag szokott azzal viccelni, hogy egy szekta tagja, a valóságban nem vagyunk azok. A következő felsorolás olyan általános jelenségeket tartalmaz, amelyek jellemzők a "káros" szektákra.

1. Agymosás – Az O.T.O. rendelkezik bizonyos technikákkal, melynek elsajátításában segítséget nyújt, de nem alkalmazunk a gondolkodást korlátozó módszereket - alvásmegvonást, hipnózist, étkezés- illetve szexuális szabályozást, vagy bármilyen másfajta manipulációt.

2. A kilépésben való korlátozás – Semmilyen körülmények között nem korlátozzuk a tagjainkat abban, hogy akaratuk szerint bármikor elhagyják az O.T.O.-t.

3. Lemondás – Soha nem kötelezünk senkit arra, hogy lemondjon az eddigi hitrendszeréről, társaságáról, életstílusáról stb. és nem gondoljuk, hogy ezek bűnös dolgok lennének.

4. Elzárás – Senkit nem zárunk el (sem közvetlen, sem közvetett módon) szeretteitől, a munkájától, ismerősi körétől stb.

5. Személyes javak megszerzése – A Rend nem kötelez senkit arra – még jóval magasabb fokozaton sem - , hogy javait átruházza a Rendre. A különböző díjak a Rend tulajdonába kerülnek, s teljes egészében a Rend fenntartására fordítódnak, nem a vezetők gazdagodását szolgálják.

6. Karizmatikus vezető – Bár az O.T.O.-nak vannak vezetői, ők általában kerülik az ismertséget és egyébként sem gondoljuk őket tévedhetetlennek. Az O.T.O. nem személyi kultusz. A szervezet nem függ senkinek a személyétől.

7. A viselkedés szabályozása – A renden belül soha senki nem fogja neked megmondani, hogyan éld a saját életed, hogy mit élvezhetsz és mit nem. Teszünk esküket bizonyos viselkedési mintákkal kapcsolatban, de mindig az adott egyénen múlik, hogy miként értelmezi és tartja be őket. Senki nem ellenőrzi a rend tagjait, vajon betartják-e az avatáson tett esküjüket. Ennek ellenére vannak viselkedési szabályaink a testvériségben és nyilvánosan viselkedésre, de ezeket leginkább a józan ész diktálja, s Minerval avatás után ismertetve vannak.

8. A kérdések megtiltása – A Rendben erénynek tartjuk a kritikus gondolkodást, nem tiltjuk a kérdéseket, sem a kritikát a Renddel kapcsolatban.

- A Bevatást követően ki fog hozzáférni a személyes adataimhoz?

A bizalmas információkat nagyon szigorúan kezeljük, hiszen tulajdonképpen zárt körű társaság vagyunk. Civil nevedet csak azok fogják megtudni, akiknek feltétlen szükséges. Ezek a Nemzetközi Központ, továbbá a helyi szervezet Mestere, Titkára és Kincstárnoka. Ezen felül adataidat harmadik személy számára, az engedélyed nélkül soha nem adjuk ki.

- Mi az M∴M∴M∴?

Az O.T.O. angol ágának neve volt a Mysteria Mystica Maxima, rövidítve M∴M∴M∴ mikor Aleister Crowley 1912-ben átvette ezen ág vezetését (a Nemzetközi vezető Theodor Reuss volt). Crowley egy meghatározott avatási struktúrát dolgozott ki 0°-tól VII°-ig az M∴M∴M∴ számára. Reuss halálát követően Crowley vette át helyét és egységesítette az O.T.O. ritualitását, így jelenleg a 0°-VII° fokozatok összefoglaló neve az M∴M∴M∴.

- Ha megkapom a Minerval avatást, automatikusan tagjává válok a Rendnek?

A Minerval avatás jelen esetben, Magyarországon az M.M.M. és az O.T.O. vendégtagságával jár, a Nemzetközi Főhadiszállás fennhatósága alatt.

- Vannak a Rendnek dogmái, vagy hitrendszere, amelyet a csatlakozáshoz kötelező elfogadni?

A Minerval fokozatnál kötelezettséget kell vállalnod, hogy fenntartod a szabadság a Liber AL-ban lefektetett eszméjét. A teljes jogú tagsághoz (I°) el kell fogadnod a Liber AL vel Legis svb Figura CCXX-t anélkül, hogy akár egy betűt is megváltoztatnál benne. Természetesen az értelmezése mind a szabadság törvényének, mind a Liber AL-nak rajtad múlik.

- Az O.T.O. sátánista vagy antikeresztény szervezet?

Az O.T.O. nem vallja magát egyiknek sem. Thelemiták vagyunk, a vallási és személyi önkifejezés thelemita alapelvét támogatjuk, a megszabadulást a társadalmi elnyomás és a babonák alól, és egy olyan világnézet kialakítását, mely az emberiség Univerzális Testvériségének ősi gondolatát hivatott megvalósítani.

- A Minerval avatáson kell-e kecskét áldoznom, vagy bármi mást tennem, amit nem akarok?

Először is nagyon fontosnak tartjuk elmondani, hogy az avatásaink során soha semmire nem lehetsz akaratod ellenére kényszerítve. Sőt mi több, bármikor az avatás során megszakíthatod azt és távozhatsz, senki nem tarthat vissza (bár nem áll módunkban az avatási díjat visszatéríteni). Azt is elmondhatjuk, hogy az O.T.O. egyik avatási rituáléja sem foglal magában állatáldozatot. Végül jelezni szeretnénk, hogy a Minerval sokaknak nagyon erőteljes élmény - úgy lett kialakítva, hogy kihívás legyen, de nem megalázó vagy fájdalmas. Célja az útmutatás, az avatottak megvilágosítása, befogadása és életük jobbá tétele.

Jelentkezés 

További információk és jelentkezés: info@otohungary.org

Lásd még:

 

Proof read and edited by Frater D.M.T.

Contributed to Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno iX)

Agape

Love is the Law

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

 


EnglishClick for
English

2014-2019 © O.T.O. Hungary