BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


» LIBER LIBRI «

LIBER CCXXI

LIBER ARCANORUM
τών ATU τού TAHUTI QUAS VIDIT

ASAR IN AMENNTI SUB FIGURÂ CCXXXI

Liber Arcanorum τών Atu τού Tahuti Quas Vidit Asar in Amennti sub figura CCXXXI

A.A.

„A” osztályú A∴ A∴ publikáció

 

(Ez a könyv az Adeptus Esemptus, V.V.V.V.V. 8°=3□ fokozatig igaz.)

 1. A, IAO szíve, ami eksztázisban nyugszik a villámok titkos helyén. Asi és Asar között élvezetben lakik.
 2. A villámok felerősödtek és Tahuti Úr lépett elő. A hang előtört a csendből. És akkor az Egy elfutott és visszatért.
 3. Nuit ekkor elfátyolozta önmagát, hogy megnyithassa húgának kapuját.
 4. isten Szüze elfoglalta helyét egy kagylóhéjon; olyan, mint egy gyöngy és a Hetvenet kereste a Négyéhez. Szívében Hadit, a láthatatlan dicsőség.
 5. Most Ra-Hoor-Khuit emelkedett fel és a birodalom megalakult a Láng Csillagában.
 6. A Láng Csillaga ki van terjesztve és áldást hoz az univerzumra.
 7. Ő (nőnem) aztán a szárnyas Erósz alatt a fiatalság, megkönnyebbül az egyikben és a másikban.
  Ő (hímnem) Asar, Asi és Nemphti között, a fátyolból jő elő.
 8. A végtelen szekerén utazik, a fehér és a fekete hozzá van kötve kocsijához. Ezért a Bolond tükröződik rajta és a hétrétű fátyol újrafátyoloztatik.
 9. Még a Földanya is előjött az oroszlánjával, Sekhet is, Asi asszonya.
 10. A Pap is elfátyolozta önmagát, nehogy dicsősége elprofanizálódjék, nehogy a szava elvesszen a sokaságban.
 11.  Most pedig mindenek atyja egy hatalmas kerékké rendeződött. A Szfinx, a kutya-fejű isten és Tüfon hozzá lettek kötve a kerékívhez.
 12.  Továbbá Maat asszony a tollával és a kardjával megítélte az igazakat. Hiszen a sors már eleve megalapult.
 13.  Aztán a szent megjelent Észak nagy vizén; egy arany hajnalként jelent meg, áldást hozva az univerzumra.
 14.  Továbbá Asar el volt rejtve Amentiben; és az Idő Urai elsöpörték őt a halál sarlójával.
 15.  Egy hatalmas angyal nőként jelent meg a bánat ampulláit a tűzre öntve, megvilágítva a folyamot szitkai izzásával.
 16.  Utána Khem Úr emelkedett fel, Ő, aki szent a leghatalmasabbak között és felállította megkoronázott botját, hogy megválthassa az univerzumot.
 17.  Szétzúzta a siralom tornyait; darabokra törte őket a dühe tüzében, ezért ő volt az egyedüli, aki megmenekült a romokból.
 18.  Átalakulva, a Szent Szűz megjelent, mint folyékony tűz, villámcsapássá változtatva szépségét.
 19.  A varázslataival invokálta a skarabeuszt, Khep-Ra urat, így a vizek kettéhasadtak és az erők illúziója elpusztíttatott.
 20.  A nap felhők nélkül jelent meg és Asi szája Asar szájához ért.
 21.  Utána a Piramis is megépült, hogy a Beavatás teljes legyen.
 22. A Szfinx szíve Adonai Urat táncolta, a rózsa és gyöngy fűzérében örömöt okozott a dolgok gyülekezeteinek, igen, örömet okozott a dolgok gyülekezeteinek.

A KÍGYÓ ÉS A QLIPHOT 22 FOKÁNAK VÉDŐSZELLEMEI

A KÍGYÓ ÉS A QLIPHOT 22 FOKÁNAK VÉDŐSZELLEMEI

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

[ LÁSD MÉG: LIBER XXII ]

(Liber Arcanorum τών Atu τού Tahuti Quas Vidit Asar in Amennti sub figura CCXXXI - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary