BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER V

LIBER V
VEL
REGULI

A.A.

„D” osztályú A∴ A∴ publikáció

 

A Fenevad Jelének Rituáléja:
Megfelelő Hórusz Eónjának energiáinak megidézésére,
Mindennapi használatra adoptálva bármilyen fokozatú mágusnak.

[A cím latin és az 5. Könyvet vagy a Herceg Könyvét jelenti. Regulus a neve annak csillagnak is, mely a kezdetet vagy az oroszlán konstelláció 0°-át jelöli]

ELSŐ MOZDULATSOR

A Varázslat Esküje, amelyet Tizenegyrétű Pecsétnek is hívnak.

A Nagy Hierofánt pecsétje

Az Æon bírálata.

 1. A mágus forduljon, köpenyben és felfegyverkezve, ahogyan illőnek tartja, arccal a Boleskine irányába*, amely a Fenevad 666 Háza.
 2. Üsse a csengőt 1-3-3-3-1
 3. Tegye a jobb keze hüvelykujját a mutató és a középsőujj közé, és csinálja a következő mozdulatokat

A Varázslat vertikális komponense

 1. Irjon le egy kört a feje körül, sírja: NUIT !
 2. Húzza hüvelykujját vertikálisan lefelé, és érintse meg a muladhara csakrát, sírja: HADIT !
 3. Húzza vissza egyenes vonalon, érintse meg a mellkasa közepét, és sírja: RA-HOOR-KHUIT !

A Varázslat horizontális komponense

 1. Érintse meg a homloka közepét, száját, gégéjét, sírja: AIWAZ !
 2. Húzza jobb hüvelykujját jobbról balra keresztezve az arcán, az orrlyukak magasságában.
 3. Érintse meg a mellkasa közepét, és a Solar Plexus-át, sírja: THERION !
 4. Húzza hüvelykujját balról jobbra keresztezve a mellkasán, a szegycsont magasságában.
 5. Érintse meg a svadisthana és a muladhara csakrát, sírja: BABALON !
 6. Húzza hüvelykujját jobbról balra keresztezve hasán, csípő magasságában.

 (Így formálja meg a Nagy Hierofánt pecsétjét, de függve a Körtől)

A Varázslat ünnepélyes kinyilvánítása

 1. A Mágus kezeivel fogja össze a Pálcáját, ujjait és hüvelykujjait fűzze össze és sírja: LAShTAL! ΘΕΛΗΜΑ! ϜΙΑΟϜ! ΑΓΑΠΗ! ΑΥΜΓΝ!

(Így fejezi ki Erő Szavait, ami által Hórusz Eonjának Energiái az ő akaratának megfelelően fognak munkálkodni a világban).

A Beteljesítés Kinyilvánítása

 1. Üsse a Mágus a csengőjét: 333-55555-333, sírja: ABRAHADABRA.

MÁSODIK MOZDULATSOR

A varázslat

 1. A Mágus, csendben arccal Boleskine felé, előrelépni a körének szélére.
 2. Forduljon el balra, és gyorsan lopakodva, egy tigris fürgeségével járjon a körül a kör vonalán, míg egy teljes fordulatot nem tesz.
 3. Adja meg Hórusz jelét (vagy a Belépését) ahogy halad, hajoljon előre, így a Boleskine elől sugárzó erőt tolja majd előre.
 4. Haladjon az Ösvényén amíg Északra nem ér, álljon meg, és forduljon arccal Északnak.
 5. Rajzolja fel a Pálcájával az Averzív  Pentagrammát amely szabályosan megfelel a Levegő elem hívására. (Vízöntő)

 1. Állítsa meg a Pálcáját a Pentagram Közepén és hívja NUIT-ot!
 2. Adja meg Puella jelét, mikét lábán áll, fej lehajtva, bal keze oltalmazza a muladhara csakrát, és a jobb kezével óvja a keblét (Venus de Medici attitűdje).
 3. Forduljon újra Balra, és folytassa az útját, mint korábban, vetítse ki az erejét Boleskine felől, ahogy áthalad „Keleten”; álljon meg amikor Délhez érkezik, arca kifelé néz.
 4. Rajzolja fel a Pentagrammát amely megidézi a Tüzet (Oroszlán).
 5. Szúrjon a Pálcájával a Pentagram Közepére, és sírja: HADIT !

 1. Adja meg Puer jelét, álló helyzetben a lábak egymás mellett, a fej egyenes. A jobb kezet (hüvelykujj kifeszítve a kinyújtott az ujjak mellett) emelje fel, jobb alkar vízszintesen, derékszögben a felkarral, amely vízszintesen összekötővonal a szemek vonalával. A bal kéz esetében a hüvelykujj kinyújtva előre és a többi ujjat behajtva nyugodtan a combhajlatban pihentetni (Mentu, Khem stb. istenek testtartása).
 2. Ez után ugyanúgy járjon el, mint az előbb keleten, rajzolja meg a pentagrammot ami megidézi a Földet (Bika).

 1. Mutasson a pentagramm központjára és sírja: THERION !
 2. Adja meg a jelet, melynek neve Vir; összezárt lábakkal. A kezeket, ökölbe szorított ujjakkal és előremutató hüvelykujjakkal a templom felé vannak tartva; a fejet ekkor meghajtja és előretolja, mintha egy szarvas bestia öklelését szimbolizálná (Pan, Bacchus stb. attitűdje). [Frontispiece, Equinox I (3)]
 3. Tegyen úgy ismét, mint előbb, menjen Nyugatra és rajzolja meg a fordított pentagramot, melyben a Vizet hívja életre.
 4. Mutasson a pentagram középpontjára, hívja BABALON-t!

regfig05.gif

 1. Adja meg Mulier jelét. A lábak szétterpesztve és a karok felemelve egy félholdra emlékeztetően vannak kitartva. A fej hátrahajtva (Baphomet attitűdje, Isis üdvözlése, Vitruvius mikrokozmosza). [lásd: Book 4, Part II]
 2. Hagyd, hogy táncra perdüljön a középpont felé forogva, jobbról balra haladva, gazdagodva tengelyének forgásánál mikor elhalad minden negyednél addig, míg nem érkezik a kör középpontjába. Ott hagyd Álljon meg Boleskine-nel szemben.

 1. Emelje fel a pálcát, felrajzolja a fenevad jelét és sírja: AIWAZ !
 2. Rajzolja fel a Föld idéző hexagramját.

 1. Engedje le a pálcáját és üssön vele a földre.
 2. Adja meg Mater Triumphans jelét (lábak összezárva, a bal kar behajlítva mintha gyermeket tartana; hüvelykujj és a mutatóujj a jobb kézen a bal mellkas mellbimbóját csípi össze, mintha felajánlaná azt a gyermeknek.) Ejtse ki a szót: ΘΕΛΗΜΑ !
 3. Adja elő a spirális táncot, óramutató járásával megegyező irányba, de örvénylően jobbról balra forogva. Minden alkalommal mikor Nyugatot érinti, nyújtsa a pálcát a szóban forgó égtáj felé:

a) Előttem LA ereje (Nyugat felé)
b) Hátam mögött AL ereje (Kelet felé)
c) Jobb kezemen LA ereje (Észak felé)
d) Bal kezemen AL ereje  (Dél felé)
e) Felettem ShT ereje (ugrás a levegőbe)
f) Alattam ShT ereje (csapás a földre)
g) Bennem az erők! (a ptah attitűdje, kiegyenesedve, lábak összezárva, a kezek összekulcsolva a függőlegesen tartott pálcán).
h) Körülöttem lángol apám arca, az erő és tűz csillaga!
i) És az oszlopban áll az ő hat-sugarú ragyogása!

(Ez a tánc elhagyható és az egész kijelentés elkántálható Ptah attitűdjében)

VÉGSŐ MOZDULATSOR

Megegyezik az első mozdulatsorral.

 


[*Boleskine Ház Loch Ness-ben van, 17 mérföldre Inervess-től, földrajzi szélesség Észak, földrajzi hosszúság 4.28 Nyugat.]


 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

(Liber V vel Reguli - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary