BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER VI

LIBER O
VEL
MANUS ET SAGITTAE

sub figurâ VI

A.A.

„B” osztályú A∴ A∴ publikáció

 

A FOKOZATOK JELEI:

+ : A A Leigázott Ozírisz — a kereszt. L : Ízisz Gyásza — a svasztika.  V : Apofisz és Tüfon — a háromágú szigony. X : A Felemelkedett Ozirisz — a pentagram.
       
  Szellem: a fátyol fellebbentése Szellem: a fátyol bezárása  
       
  Víz: Auramoth istennő   Tűz: Thoum-aesh-neith istennő  
         
1. Föld: Set isten harcol. 
2. Levegő: Shu isten tartja az eget. 
3. Víz: Auramoth istennő. 
4. Tűz: Thoum-aesh-neith istennő. 
5, 6. Szellem: a fátyol fellebbentése és bezárása
Levegő: Shu isten tartja az eget

7-10. A L V X jelei. 
7. + : A Leigázott Ozírisz — a kereszt. 
8. L : Ízisz Gyásza — a svasztika. 
9. V : Apofisz és Tüfon — a háromágú szigony. 
10. X : A Felemelkedett Ozírisz — a pentagram.

 
Föld: Set isten harcol

I.

1. Ez a könyv nagyon könnyen félreérthető. Arra kérjük az olvasót, hogy nagyon kritikus szemmel tanulmányozza, épp olyannal, amilyennel mi viseltettünk az előkészítésénél.

2. Ebben a könyvben a Szefirotokról és az Utakról beszélünk; A Szellemekről és azok idézéséről; Istenekről, Síkokról, és sok egyéb dologról amik léteznek vagy nem léteznek. Lényegtelen, hogy ezen dolgok léteznek-e vagy sem. Ha bizonyos dolgokat csinálunk, azok bizonyos eredményeket fognak maguk után vonzani. A diákokat óva intjük attól, hogy objektív vagy filozófiai valósággal asszociálják a tapasztalataikat.

3. A haszon, amit ezekkel nyerhetünk első sorban ezek: („a”) az elme horizontjának tágítása. („b”) Az elme irányításának erősítése.

4. A diák, aki bármilyen sikert ér is el a követező gyakorlatok során, észre fogja venni, hogy bizonyos dolgokkal kerül majd összeütközésbe (gondolatokkal vagy lényekkel) amik túl dicsőségesek vagy túl szörnyűek ahhoz, hogy itt le tudjuk írni. Alapvető fontosságú, hogy mindennek a mesterévé váljon amit lát, ellenkező esetben az illúzió rabszolgájává és az őrület áldozatává válik. Mielőtt hozzáfognak ezen gyakorlatok bármelyikéhez fontos, hogy jó egészségnek örvendjen és az is, hogy bizonyos fokú tudást szerezzen az Aszána, a Pránayama és a Dharana elsajátításban.

5. Nagyon kis veszélye van annak, hogy a diák, legyen lusta vagy buta nem ér el semmilyen eredményt, viszont annak nagy veszélye van, hogy tévútra vezetik, őrültté vagy megszállottá válik az eredményeitől, akár azoktól, amiket muszáj elérnie majd. Túl könnyű lehet számára összetéveszteni a pihenőhelyeket a munka céljával, így pedig páncélját levetnie, mintha győzelmet aratott volna, pedig a harc csak akkor fog elkezdődni. Nagyon fontos, hogy a diák ne ragaszkodjon semmilyen eredményhez, hiszen ezek nem olyan fontosak, mint elsőre tűnnek.

6. Először vegye figyelembe a „777” című könyvet és annak használatát. A helyszín előkészítését; A Mágikus Ceremóniák használatát és azon módszereket, amik az V. fejezetben „Viator in Regnis Arboris” és a VI. fejezetben „Sagitta Trans Lunam” vannak bemutatva.

(Egy másik könyvben ezek úgy kezelendőek, mint a Tudat Kiterjesztése és Szűkítése; fejlődés a Csakrák Elpusztításával; fejlődés az Ellentétpárok Elpusztításával; a Sabapathi Swami módszerei.)

II.

1. A diáknak ELŐSZÖR átfogó ismerettel kell rendelkeznie a „777” következő oszlopaiból: i., ii.,iii., v., vi., vii., ix., xi., xii., xiv., xv., xvi., xvii., xviii., xix., xxxiv., xxxv., xxxviii., xxxix., xl., xli., xlii., xlv.,liv., lv., lix., lx., lxi., lxiii., lxx., lxxv., lxxvii., lxxviii., lxxix., lxxx., lxxxi., lxxxiii., xcvii., xcviii., xcix., c., ci., cxvii., cxviii., cxxxvii., cxxxviii., cxxxix., clxxv., clxxvi., clxxvii., clxxxii.

Amikor ezek bele lettek vésve az emlékezetbe, meg fogja érteni ezen korrespondanciák természetét (Lásd illusztrációként „Salamon Király Temploma [Temple of Solomon ,The King] ahol a kereszthivatkozások meg vannak adva.)

2. Ha veszünk egy példát, akkor a táblázat használata egyértelművé válik. Tegyük fel, hogy egy nem ismert tudás birtokosává szeretne válni. A xiv., oszlop 12. sorában meg fogja találni a „A Tudományok ismerete”-t.

Végignézve a 12. soron, meg fogja találni, hogy az ehhez kapcsolódó bolygó a Merkúr, száma a nyolc, a geometriai formája az oktogon vagy oktagram. Az isten, aki uralja ezen bolygót, Thoth, vagy héber szimbolikával élve Tetragrammaton Adonai és Elohim Tzabaot, arkangyala Raphael, Angyali Kóriusa Beni Elohiom, intelligenciája Tiriel, szelleme Taphtartarat, színe a narancs (hiszen a merkúr Hod szefirának a szférája, 8.), Sárga, Lila, Szürke, és Indigó világos lilával átitatva; a Mágikus Fegyvere a Pálca vagy Caduceus, a Parfümje Mastic és még mások is, a szakrális növényei Vervain és még mások is, a Ékköve az Opál vagy Agát, a szakrális állata a Kígyó stb., stb.

3. Ezeknek megfelelően kell a munka helyét előkészíteni. Egy narancssárga körbe rajzolj egy nyolcágú csillagot sárgából/sárga csillagot, amelynek a csúcsaihoz helyezzen el nyolc lámpát. A Szellemnek a Szigiljét (amelyet Cornelius Agrippa műveiben és más könyvekben lehet megtalálni) rajzolja meg négy színben olyan eszközöket felhasználva, amit saját tapasztalata súg majd meg.

4. És így tovább. Jelen esetben nem áll módunkban hosszasan belebocsátkozni az összes szükséges előkészültbe és a diák meg fogja találni teljes mértékben leírva ezeket a megfelelő könyvekben, amelyek közül talán a Goetia a legjobb példa.

Ezen rituálékat nem kell szolgamód utánozni; épp ellenkezőleg, a diáknak nem szabad gyakorlatban belefolyni azon témakörökbe amelyeket nem ismer; de ha van erre kapacitása, akkor a saját nyers rituáléját eredményesebbnek fogja találni, mint más emberek kifinomultabb rituáléját.

5. Az átfogó célja mindezen előkészületeknek a következő: mivel egy ember körül van véve fizikai tárgyakkal, ha mesterévé akarna válni egy gondolatkörnek, át kell alakítania a környezetét, hogy minden tárgy azt a gondolatkört fejezze ki maga körül. Emiatt az említett rituáléban, ha a tekintete a fényekre esik, akkor a számuk miatt utalnak Merkúrra; érzi a parfümök illatát, és erről is a Merkúr jut eszébe. Másképpen fogalmazva, az egész mágikus apparátus és rituálé a mnemonia komplex rendszere.

[Ezek azért fontosak, mert azon képek sorozata amelyekkel a diák vándorlásai során találkozhat, bizonyos geometriai formáknak, isteni neveknek felelnek meg &., és ők is irányítva vannak ezek által. A látó tudatán kívüli lehetséges eredményekről (, melyek „objektívek” a józanész számára) itt nem szólunk.]

6. Van három nagyon fontos gyakorlat, amelyek a ceremoniális mágia minden formájához kapcsolódnak. Ezek pedig (és ezen felül még kettő formula, amit később fogunk elmagyarázni.):

(1) Az Isten-pózok felvétele
(2) Az Isten-nevek vibrációja
(3) Az űzés és az idézés rituáléi.

Legalább ezeket mester szintre kell emelni, mielőtt az V. és VI. fejezetek veszélyes gyakorlataiba belefognánk.

III.

1. Egyiptom Isteneinek mágikus pozitúráival és formáival átfogóan meg kell ismerkedni. Ezeket bármely erre alkalmas múzeumban tanulmányozhatjuk vagy bármely könyvben, ami amely hozzáférhető a diák számára. Ezek után óvatosan meg kell őket festenie mind emlékezetből, mint a modellek alapján.

2. A diák elhelyezkedik az Isten pozitúrájában vagy abban a karakterisztikában, amely ami reprezentálja a kívánt istent, ezek után el kell képzelnie, hogy a választott Isten képe az övével egybeolvad, ezt addig kel gyakorolni, amíg mester szintre nem emeli az azonosságot és az Isten tapasztalatát.

Nagyon sajnálatos, hogy ezen gyakorlat során nincs egyszerűen vagy bizonyosan felismerhető siker ezen gyakorlat során.

3. Az Istennevek vibrációja. Ez egy további eszköz arra, hogy az ember egyesítse tudatát azon tiszta résszel, amit valamilyen Istennek nevez. Ennek céljából cselekedjen a következőképpen:

4.

(a) álljon a kezeit kinyújtott karokkal (Lásd az illusztráción)

(b) Lélegezzen be mélyen az orrlyukain és képzelje el, hogy a választott Istenség belélép a lélegzettel együtt.

(c) Ereszkedjen a név a tüdőn át a szívhez, a Solar Plexushoz, majd a köldökhöz, végül az örökítő szerveken keresztül a lábfejekig.

(d) Abban a pillanatban, amikor eléri a lábfejet, gyorsan tolja előre a bal lábfejét körülbelül 12 inch távolságra, lökje előre a testét, és a kezeit (amelyeket visszahúzott szemeihez) tolja előre, hogy Hórusz isten tipikus pozíciójában álljon. (Lásd az Első évfolyam 1. számában az illusztrációknál „Blind Force”). Ezzel szimultán képzelje el azt, hogy a név előtör a testéből, mialatt kilélegzi az orrlyukain keresztül a levegőt, ami mindeddig a tüdejében volt lefojtva. Ezt minden erejével kell véghezvinnie, amire csak képes.

(e) Ezután húzza vissza a bal lábát és helyezze a jobb mutatóujját az ajkaira, hogy most Harpokrátész Isten pozitúráját vegye fel.  (Lásd az Illusztráción az Első évfolyam 1. számában „A Csendes Figyelő”).

5. A jele annak, hogy a diák a megfelelően hajtja végre a gyakorlatot az, hogy testét melegségnek kell elárasztania, erősen izzadnia kell, és az egyetlen „vibrálás”-nak annyira ki kell fárasztania, hogy alig képes ez után megállni a lábán.

6. A siker jele, ha a diák érzékeli, hogy az isten neve erősen tör elő, mintha tízezer menydörgés robaját hallaná; ezt olyannak kell hallania mint egy Hatalmas Név, ami az univerzum mélységeiből tör elő és nem belőle.

Minden esetben az Isten pózon és istenneven kívül mindent ki kell zárni a tudatosságból és minél tovább tart, hogy a normális tudatosság visszatérjen, annál jobb.

IV.

1. A Pentagram és a Hexagram rituáléit teljesen memorizálni kell; ahogy a következőkben le vannak írva.

A PENTAGRAM KISEBB RITUÁLÉJA

(i) Érintsd meg a homlokod és mondd: Ateh (Tiéd).
(ii) Érintsd meg az alhasad és mondd: Malkuth (A Királyság).
(iii) Érintsd meg a jobb vállad és mondd ve-Geburah (és az Erő).
(iv) Érintsd meg a bal vállad és mond ve-Gedulah (és a Dicsőség).
(v) kulcsold össze a kezeidet a mellkasodon és mondd: Le-Olahm, Amen (Örökké, Úgy legyen).
(vi) Fordulj kelet felé és rajzold fel a föld űzőpentagramját a megfelelő fegyverrel (ez általában a Pálca). Mondd ("pl." vibráld) I H V H.
(vii) Fordulj Dél felé, tedd ugyanazt, mondd A D N I.
(viii) Fordulj Nyugat felé, tedd ugyanazt, mondd A H I H.
(ix) Fordulj Észak felé, tedd ugyanazt, mondd A G L A.
Kiejtések: Je-ho-vaa, Ádónáj, Ehjeh, Agla (Atoh Gibor Le-Olam Adonai).
(x) Nyújts ki a karod keresztet formázva:
(xi) Előttem áll Raphael;
(xii) Mögöttem áll Gabriel;
(xiii) Jobbomon áll Michael.
(xiv) Balomon áll Auriel;
(xv) körülöttem lángolnak a pentagramok,
(xvi) És a Hat-Ágú Csaillag középen ragyog.
(xvii-xxi) Ismételd (i)-től (v)-ig, A Kabbalista Keresztet. 

 

A PENTAGRAM NAGYOBB RITUÁLÉJA

A SZELLEM PANTAGRAMJA:

A Szellem pentagramja

A Portál jele (lásd az „illusztráción”):nyújtsd ki magad előtt a karodat, tenyerek kifelé, válaszd el őket egymástól, mintha egy fátylat húznál szét (aktív), utána ismét tárd őket össze, mintha összehúznál fátylat és engedd őket magad mellé (passzív). (Lásd az „Illusztrációt”). (Az aktív pentagramokat a levegő és tűz pentagramok előtt kell felrajzolni, a passzívokat a víz és a föld pentagramok előtt. – ford.)

(A Portál fokozata általában a Szellem elemével van megfeleltetve; a Napra referál; Samekh, Nun és Ayin útjaihoz kapcsolódik. [ A„777”-ben a 6. és a 31. sorok.])

A TŰZ PENTAGRAMJA:

A Tűz pentagramja

A 4°= 7 szög Fokozat jele: emeld fel a kezeid a fej felé és érintsd őket össze úgy, hogy az újjhegyek és a hüvelyujjak találkozzanak, mintha egy háromszöget formálnának. (Lásd az „illusztrációt”) (Iránya: Dél – ford.)

(A 4°= 7 szög Fokozat általában a Tűz elemével van megfeleltetve; a Vénuszra referál; Qof, Tzaddi, és Peh útjaihoz kapcsolódik. [ A „777”-ben a 7. és a 31. sorok])

A VÍZ PENTAGRAMJA:

A Víz pentagramja

3°=8 szög Fokozat jele: emeld fel a kezed addig, amíg a könyököd egy síkban nem lesz a vállaiddal, a kezek átkulcsolják a mellkast, az ujjak egy lefelé fordított háromszöget formáznak. (Lásd az „illusztrációt”) (Iránya: Nyugat – ford.)

 (A 3°=8 szög Fokozat általában a Víz elemével van megfeleltetve. A Merkúr bolygóra referál; Resh és Shin útjaihoz kapcsolódik. [ A „777”-ben a 8. és a 23. sorok.])

A LEVEGŐ PENTAGRAMJA:

A Levegő pentagramja

2°=9 szög Fokozat jele: nyújtsd ki felfelé és oldalra a kezeket, a könyököknél 90°-ban legyenek felfelé hajlítva, a tenyerek felfelé néznek, mintha az egeket tartanák. (Lásd az „illusztrációt”). (Iránya: Kelet – ford.)

(A 2°=9 szög Fokozat általában a Levegő elemével van megfeleltetve. A Holdra referál; Tav Útjához kapcsolódik. [ A „77=”-ben a 9. és 11. sorok.])

A FÖLD PENTAGRAMJA:

A Föld pentagramja

1°=10 szög Fokozat jele: jobb lábat előre kell tolni, a jobb lábat ki kell nyújtani felfelé és előre, a bal kezet lefelé és hátra, a tenyerek ki vannak tárva (Lásd az „illusztrációt”). (Iránya: Észak – ford.)

(Az 1°=10 szög Fokozat általában a Föld eleméhez kapcsolódik. [ A „777”-ben a 10 és 32. sorok.])

 

A HEXAGRAM KISSEBB RITUÁLÉJA

Ezt a rituálét általában a Kisebb Pentagram Rituálé után kell bemutatni.

Álljunk összezárt lábakkal, bal kar lent a test mellett, jobb kinyújtva a test előtt keresztben, tenyér a fizikai szív előtt.

Forduljunk Kelet felé, így szólva:

"I.N.R.I.
Jod, Nun, Res, Jod.
Szűz, Ízisz, Mindenható Anya.
Skorpió, Apofisz, Pusztító.
Szol, Ozirisz, Leigáztatott és Felemelkedett.
Ízisz, Apofisz, Ozirisz, IAO."

Tárjuk ki karjainkat keresztet formázva, és mondjuk ki a pozitúra nevét: "A Leigázott Ozirisz Jele".

Mutassuk be és nevezzük meg hangosan Ízisz Gyászának Jelét.

Mutassuk be és nevezzük meg hangosan Apofisz és Tüfon Jelét.

Mutassuk be és nevezzük meg a Felemelkedett Ozirisz Jelét.

Végül tárjuk szét karjainkat ismét, keresztet formázva, és mondjuk: "L.V. X., Lux, a Kereszt Fénye."

A pálcával rajzoljuk fel a Tűz Hexagramját Kelet irányába, és mondjuk ki hangosan, erőteljesen: ARARITA.

(Az ARARITA egy mozaikszó, mely a következő mondat szavainak kezdőbetűiből áll össze: "Achad Ros Achdotho Ros Ichudo Temurazo Achad", azaz "Egy az Ő kezdete: Egy az Ő Egyénisége: az Ő Permutációja Egy."

A TŰZ HEXAGRAMJA Kelet irányába:

Tűz Hexagram

A FÖLD HEXAGRAMJA Dél irányába:

Föld Hexagram

A LEVEGŐ HEXAGRAMJA Nyugat irányába:

Levegő Hexagram

A VÍZ HEXAGRAMJA Észak irányába:

Víz Hexagram

Ezen a ponton ismét mutassuk be a L. V. X. jeleket.

Mindegyik hexagramhoz az ARARITA szó tartozik.

Az elküldő hexagramok ugyanezek, csak a vonalakat kell fordított irányban meghúzni.

 

A HEXAGRAM NAGYOBB RITUÁLÉJA

Hexagram idézés és űzés

A bal oldali oszlopban a Megidéző, a jobb oldali oszlopban az Elküldő Hexagramok találhatóak.

Mint látható, mindegyik hexagram tulajdonképp a Föld Hexagramja, a különbség a vonalak húzásának irányában van: idézés az óramutató járásával megegyező irányba, űzés ellentétesen.

Amennyiben zodiákus jegyet kívánunk megidézni, akkor használjuk annak a bolygónak az idéző hexagramját, mely uralja az adott jegyet, de a közepébe a jegy jelét rajzoljuk. A Caput- és Cauda Drakonisz-hoz a Hold hexagramját használhatjuk, közepébe természetesen a Caput- és Cauda Drakonisz jele kerül a bolygójel helyett. ["777" col. cxxxviii]

Elküldésnél fordított irányba húzzuk meg az ábrán látható vonalakat.

Minden esetben először az ARARITA szó kimondásával kezdjük a műveletet, majd annak az istenségnek a nevével, mely az adott bolygót uralja. Az ábra szerinti sorrendben (megfelel a héber Életfán a Binától kezdve a Jeszodig, fentről lefelé haladva vett szefirák sorrendjének, melyekhez az adott bolygókat rendelhetjük):

Szaturnusz: Jahve Elohim (Örökkévaló Isten).
Jupiter: El (Isten).
Mars: Elohim Gibor (Harcos Isten).
Nap: Jahve Eloa veDaath (Istenek és Tudás Örökkévalója).
Vénusz: Jahve Cvaot (Seregek Örökkévalója).
Merkúr: Elohim Cvaot (Seregek Istene).
Hold: Saddaj el Chaj (Az Önmagában Elégséges Élő Isten).

(További megfelelések végett lásd  a „777” c. könyvet)

2. Ezen rituálékat addig kell gyakorolni, amíg a figurák lángolva nem jelennek meg, olyan közel a fizikai lángokhoz, hogy szinte láthatóak legyenek egy kívülálló számára. Ide beszúrnánk, hogy vannak emberek, akik képessé váltak tüzet szítani ezzel a módszerrel.  Akár igaz-e vagy sem, ez a képesség nem olyasmi, aminek elérését célul kell kitúzni.

3. Az „űzés” során akkor érünk el sikert, ha egy bizonyos tisztaság érzetét kelti bennünk, az „ivokáció” pedig egyfajta szentség érzetét. Kár, hogy ezen fogalmak, túl absztraktak.

De legalább a diák bizonyosodjon meg a következőről: minden elképzelt figurának vagy lénynek azonnal engedelmeskednie kell az akaratának, amikor a megfelelő formulát használja. Csökönyös esetekben a megfelelő Isten pozitúráját is használni kell.

4. Az űző rituálékat minden ceremónia előtt használni kell. Ez után, egy általános invokáció, mint a Goetia bevezető invokációja, továbbá egy átfogó invokációt, ami megfelel a munka természtéhez.

5. A siker ezen verbális invokációk kapcsán annyira érzékeny téma, és a fokozatai is nagyon finoman vannak árnyalva, így pedig a diák jó érzésére bízzuk, hogy eldöntse, elégedett legyen-e az elért eredményekkel.

V.

1. A diák pihenjen valamely előírt pozícióban, megfürödve és megfelelően felöltözve. A munkahely legyen mentes mindenféle zavaró tényezőtől és a megelőző tisztítás és idézés legyen végrehajtva, végül pedig legyen a füstölő meggyújtva.

2. Képzelje el a saját képmását (legjobb esetben megfelelően felöltözve, felfegyverkezve a megfelelő mágikus fegyverekkel) a fizikai testéhez közel vagy azzal szemben.

3. Ezek után irányítsa bele a tudatosságát abba az elképzelt figurába, mintha az ő szemével látna, és ő fülével hallana.
Ez általában nagy nehézségeket szokott okozni.

4. Ezek után emelje fel azt az elképzelt képmást magasan a föld felé.

5. Álljon meg és nézzen körbe. (néha nehéz kinyitni a szemeket.)

6. Valószínűleg figurákat fog látni amik majd közelednek felé vagy a környezet tudatossá válik számára.

7. Utazzon oda ahova akar, akár a figura vagy figurák irányításával vagy anélkül.

8. Végezzen további speciális invokációkat, ahogy az akarata szükségesnek érzi, hogy eljusson azon helyekre, amelyekre el akar.

9. Óvakodjon a rengeteg nehezen észlelhető támadástól és megtévesztéstől, amelyeket majd tapasztalni fog, odafigyelve azon lények igazának megvizsgálására amelyekkel találkozik.

10. Így az ellenséges lények talán majd dicsfényben jelennek meg számára; a megfelelő pentagram majd lekicsinyíti vagy elpusztítja őket.

11. A gyakorlás majd végtelenül óvatossá tesz mindenkit ebben a témában.

Talán veszélyes lehet túl messzire menni vagy túl sokáig maradni; a fáradtságot el kell kerülni.

A veszély amiről beszélünk most az ájulás vagy memóriavesztés vagy másféle mentális zavar.

12. Végezetül a diák hagyja, hogy az elképzelt teste, amiben eddig utazott egybeolvadjon a fizikai testével, feszítse meg az izmait, tartsa bent a lélegzetét és szorítsa a mutatóujját az ajkaihoz és ébredjen fel az akarat egy nagyon határozott tettével és józanul, pontosan jegyezze le az élményeit.

Hozzá kel tenni, hogy ezen látszólagosan bonyolult kísérlet könnyen végrehajtható. A leghasznosabb olyan emberrel „utazni”, aki már tapasztalt ebben a témában. Két vagy három próba magabiztossá fogja tenni a diákot, de akár profivá is.

(Lásd még Equinox Első évfolyam, 1. szám „The Seer” [ A Látnok] 295-333.)

VI.

1. Az előző gyakorlat kis értékkel bír és kevés fontos eredményre vezet. De alkalmas olyan fejlődésre, ami összeolvad a Dharana-val – gondolatok koncentrációja – és mint olyan, nagyon magas fokú eredményt lehet vele elérni. Az előző gyakorlat alapvető használata arra tanítja a diákot, hogy miképpen küzdjön meg bármilyen akadállyal és illúzióval, amivel szembetalálja magát, hogy így aztán tökéletesen mesterévé váljon minden gondolatnak, ami megjelenik az elméjében. Hogy szertefoszlassa őket, hogy átalakítsa őket, hogy azonnal az akaratának uralma alá hajtsa őket.

2. Kezdje tehát most is úgy, ahogy az imént, viszont teljes alapossággal és eltökéltséggel.

3. Hagyja, hogy az elképzelt teste emelkedjen pont abban a szögben a földhöz képest, amelyen a fizikai teste helyezkedik el (más szóval, egyenesen felfelé.)

4. Ahelyett, hogy megállna, emelkedjen addig, mígnem ki nem fárad. Igen, még amikor az élete kilehellni látszik az ajkai között, is folytassa az emelkedést. Amikor azon kapja magát, hogy akarat ellenére megállt és a figurák ismét megjelentek, minden áron folytassa az emelkedést.

5. Bármi fenyegeti, bármi lép közbe, még ha az maga Tüfön és a seregei, akik kiszabadultak a veremből és hadba indultak ellene, még ha egy Hang Egészen Isten Trónusáról utasítja is a megállásra és a nyugalomra, folytassa útját feljebb, egyre csak feljebb.

6. Végül el kell jönnie egy pontnak, amikor az egész lényét felemészti a fáradtság, a saját inerciája fogja túlterhelni.

* Ez történik a bukás esetében. A diadal érzetei olyan sokfélék és gyönyörűek, hogy nem teszünk arra kísérletet, hogy itt írjunk róluk. Ezek osztályozva vannak, kísérleti jelleggel a „Herbs Dangerous” c. kiadvány Második részében az „Infra” c. fejezet alatt.

Süllyedjen (ha nem képes tovább küzdeni, mert a nyelvét átharapta a próbálkozásának erőfeszítése, és az orrából kiontotta a vért) a tudatosságának sötétségébe; és utána amikor magához tért írja le józanul és pontosan a tapasztalatokat amiket átélt, igen, a tapasztalatokat, amiket átélt.

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

(Liber O vel Manus et Sagittae sub figurâ VI - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary