BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER LIBRÆ

sub figurâ XXX

Liber Librae

A.A.

„B” osztályú A∴ A∴ publikáció

A Rend által kibocsátva:
D.D.S.
7° = 4□
Premonstrator

O.S.V.
6° = 5□
Imperator

N.S.F.
5° = 6□
Cancellarius


0. Először is tanuld meg - ó, ki ősi Rendünkhöz fordulsz - hogy a Mű alapja a Kiegyensúlyozottság. Min tudnál állni, hogy irányítsd a Természet erőit, ha saját alapjaid nem elég erősek?

1. Tudd hát, hogy amint az ember erre a világra születik az Anyag Sötétségébe és az egymással küzdő erők konfliktusába, az első határozott tette, ezek harmonikussá tételén keresztül, a Fény keresése legyen.

2. Örvendezz hát ha az élet próbára tesz vagy gondjaid vannak, mert ezekben van az Erő és rajtuk keresztül ösvény nyílik ezen Fény felé.

3. Hogy lehetne másként, ó ember, kinek élete egy nap az Örökkévalóságban, egy csepp az idő óceánjában; hogyan tudnál megtisztulni a föld szennyétől, ha nem lenne sok megpróbáltatásod? A Magasabb Élet most veszélyekkel és nehézségekkel teli; nem volt-e ez mindig is így a Bölcsekkel és Főpapokkal? Üldözték és becsmérelték őket, az emberek gyötörték őket. Ám ezáltal Dicsőségük is nagyobb lett.

4. Örvendezz hát, ó Beavatott, mert minél több a megpróbáltatásod annál nagyobb győzelmet fogsz aratni. Amikor az emberek becsmérelnek és hamisan vádolnak, hát nem mondta-e a Mester: "Áldott vagy!".

5. De ó te törekvő ne hagyd, hogy győzelmeid hiúvá tegyenek, hiszen a nagyobb Tudásnak nagyobb Bölcsességet kell eredményeznie. Az kinek kevés a tudása azt hiszi sokat tud; de aki sokat tud megtanulta saját magát figyelmen kívül hagyni. Láttál már bölcs embert, aki beképzelt? Egy bolondnak több esélye van, mint neki.

6. Ne ítélj el másokat elhamarkodottan. Honnan tudod, hogy te ellent tudtál volna állni a csábításnak a helyükben? Még ha így is lenne, miért kellene lenézned azokat, kik gyengébbek nálad?

7. Ezért hát te, ki Mágikus Képességekre vágysz, tedd szellemed erössé és rendíthetetlenné, mert gyengeségeidnek hízelegve fognak a Gyengék hatalmat nyerni feletted. Légy alázatos saját magaddal szemben, de ne félj se embertől, se szellemtől. A félelem bukás, és a bukásnak az előjele. A bátorság pedig a szellemi tisztaság kezdete.

8. Tehát ne félj a Szellemektől, hanem légy határozott és figyelmes velük; mert nincs jogod ahhoz, hogy megvesd vagy becsméreld őket; ez is tévútra vezethet. Utasítsd és űzd el őket, átkozd meg őket a Nagy Nevekkel, ha szükséges; de ne gúnyold vagy becsméreld őket, mert akkor bizonyosan hibát fogsz elkövetni.

9. Az ember az, amivé saját magát alakítja örökölt sorsának határain belül; része az emberiségnek; tettei nem csak saját magára vannak hatással, hanem az egész univerzumra.

10. Hódolj a fizikai testnek, és ne hanyagold el, mert ez az ideiglenes kapcsolatod a külső, anyagi világgal. Ezért helyezd a mentális Egyensúlyod az anyagi dolgok zavarai fölé; erősödj és irányítsd az állati szenvedélyeket, fegyelmezd az érzelmeket és az indítékokat, tápláld a Magasabb Törekvéseket.

11. Önzetlenül tégy jót másokkal, ne jutalomért, ne azért hogy hálásak legyenek érte, ne szimpátiáért. Ha nagylelkű vagy, hamarosan a hála kifejezései fogják füledet csiklandozni.

12. Ne feledd, hogy a túlzott kényszer gonosz; hogy a túlzott ridegség kegyetlenség és zsarnokság; de azt se, hogy a túlzott megbocsájtás gyengeség, ami beengedi és elősegíti a Gonoszt. Cselekedj szenvedélyesen; gondolkodj racionálisan; légy Önmagad.

13. Az igazi rituálé ugyanannyira áll cselekvésből, mint szavakból; ez az Akarat.

14. Ne feledd, hogy ez a föld csak egy atom az univerzumban, te pedig egy atom vagy rajta, és hogy ha ezen föld istenévé is válnál, amin csúszol-mászol, akkor is csak egy lennél a sok atom közül.

15. Mindazonáltal legyen önbecsülésed a legnagyobb, és épp ezért ne vétkezz saját magad ellen. A megbocsájthatatlan bűn az, ha tudatosan és szándékosan visszautasítod az igazságot, ha félsz az igazságtól, mert az hátrányodra válhat.

16. Tanuld meg irányítani a gondolataid ha Mágikus Erőre szeretnél szert tenni; csak azokat az elképzeléseket engedd be, amelyek harmóniában vannak a kívánt végeredménnyel, ne pedig minden eltévedt és ellentmondó gondolatot ami csak úgy felbukkan.

17. A rögzített gondolat eszköz a végeredmény eléréséhez. Ezért figyelj a csendes gondolkodásra és a meditációra. A fizikai cselekedet nem más, mint a gondolatod kifejezése, ezért mondják, hogy “vétek az ha bolondnak gondolod magad”. A cselekvés a gondolatból indul, és ha egy véletlenszerű gondolat nagy hatást érhet el, mit ne lehetne elérni rögzített gondolatokkal?

18. Ezért, mint azt már elmondtuk, alapozd meg magad stabilan az erők egyensúlyában, az Elemek Keresztjének központjában, a Keresztben, amelynek központjában keletkezett a Kreatív Szó a Felderengő Univerzum születésénél.

19.  Ezért légy fürge és aktív, mint a kolibrik, de kerüld a könnyelműséget és a szeszélyességet; légy energetikus és erős, mint a szalamandrák, de kerüld az ingerlékenységet és a vadságot; légy rugalmas és figyelj a képekre, mint a sellők, de kerüld a henyélést és a változékonyságot; légy szorgalmas és türelmes, mint a gnómok, de kerüld a gorombaságot és a kapzsiságot.

20. Így fejleszd folyamatosan szellemed erejét, és így tedd magad alkalmassá az elemek Szellemeinek irányítására. Mert ha megidéznéd a Gnómokat, hogy segítsék a kapzsiságod, akkor nem te irányítanád őket, hanem ők téged. Bemocskolnád az erdők és hegyek tiszta létezését, hogy megtöltsék kincsesládádat és kielégítsék arany éhségedet? Lealjasítanád az Élő Tűz Szellemeit, hogy dühöd és gyűlöleted szolgálják? Megbecstelenítenéd a Vizek Szellemeinek tisztaságát, hogy a csábításaid vágyát segítsék? Kényszerítenéd az Esti Szellő Szellemeit, hogy könnyelműséged és szeszélyed szolgálják? Légy tudatában annak, hogy ilyen vágyakkal csak a Gyengéket tudod vonzani, nem az Erőseket, és ebben az esetben hatalma lesz a Gyengéknek feletted.

21. Az igazi vallásban nincs felekezet, ezért légy óvatos, hogy ne gyalázd mások istenének nevét; mert ha ezt Jupiterben teszed, akkor יהוה-t gyalázod, Oziriszben pedig יהשוה-t. Kérj és lesz! Keress és találsz! Kopogtass és meg fog neked nyílni!

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

(Liber Librae - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary